Els i les socialistes de Llucmajor exigeixen a l’equip de govern que doni compliment a les mocions i propostes d’acord aprovades en el plenari

El grup socialista també sol·licitarà durant el pròxim ple que es tornin a celebrar les juntes de portaveus; demanarà una línia d’ajuts per a les empreses de la localitat, i exigirà que es doni compliment al pla de formació per a l’ús de desfibril·ladors

El grup socialista de Llucmajor presentarà al ple una proposta de resolució per instar a l’equip de govern municipal al compliment efectiu de les mocions i propostes d’acord aprovades en el plenari municipal.

“Les mocions i les propostes de resolució són l’instrument polític fonamental que tenim els regidors i els grups municipals amb representació a l’Ajuntament. Si després de la seva aprovació no són executades, o es retarden inexplicablement, aquestes eines democràtiques no compleixen la funció que tenen encomanada”, expressa Gori Estarellas, portaveu del PSIB-PSOE Llucmajor.

Per això, a més d’instar a l’equip de govern a l’execució de totes les mocions o propostes aprovades al llarg d’aquesta legislatura, el grup socialista sol·licitarà el llistat de totes les que han estat aprovades, amb els detalls del seu compliment, així com la incorporació d’aquesta informació a la web de l’ajuntament, perquè els ciutadans puguin conèixer-les.

En aquesta línia de participació i de control a l’equip de govern, l’agrupació socialista de Llucmajor i la resta de grups de l’oposició presentaran una sol·licitud per tal que s’estableixin de forma periòdica les reunions de la Junta de portaveus, que no s’ha convocat des del passat estiu.

“Hauria de ser habitual i estar instaurada com hi estava la passada legislatura”, han denunciat. Així mateix, destaquen que “el batle perd una oportunitat de deixar-se ajudar en uns temps en què la ciutadania necessita solucions més enllà de colors polítics”

En aquest sentit, el PSIB-PSOE Llucmajor, va lamentar que el passat plenari no inclogués la seva moció per a donar ajudes a les empreses del municipi per compensar l’excés de pagament en les taxes de recollida de fems, tractament de residus urbans i d’altres serveis que no s’han prestat per les circumstàncies de la pandèmia.

Aquest plenari debatrà aquesta moció. “Som conscients que legalment no es poden tornar taxes que ja s’han cobrat – aclareix Estarellas-. Demanem una línia de subvencions per compensar aquests doblers que s’han cobrat de manera indeguda”.

Formación vital

Per altra banda, el grup socialista presentarà una moció perquè l’Ajuntament garanteixi la formació adequada en Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA) tal com exigeix la normativa.

Segons el Decret 137/2008 de 12 de desembre, pel qual es regula l’ús de DESA en centres no sanitaris de les Illes Balears, poden utilitzar-los totes aquelles persones que hagin superat la formació inicial en SVB i DESA.

Els i les socialistes de Llucmajor recorden que el març de 2017, l’Ajuntament va adquirir 24 DESA amb un contracte de manteniment, així com formació per a 250 persones, convertint-se així en el primer municipi cardioprotegit de Mallorca.

La validesa del certificat dels cursos és de tres anys, devent esser renovat amb un curs de reciclatge. Les primeres formacions daten de maig de 2017, per tant, els certificats caduquen enguany.

Per tot això, els i les socialistes de Llucmajor sol·liciten que l’Ajuntament faciliti el curs de reciclatge i que mantengui el compromís de formar anualment a 250 persones per tal d’ampliar la població instruïda i així millorar la seguretat dels veïns i veïnes del municipi.

Leave a Reply