Els Socialistes d’Andratx exigeixen a la batlessa Estefania Gonzalvo explicacions i documentació sobre l’historial urbanístic de l’agroturisme de Porsell.

El Grup Municipal Socialista d’Andratx ha enregistrat una bateria de preguntes i una sol·licitud de documentació per al pròxim ple en relació a l’expedient urbanístic de la finca propietat de l’ex batle, i ex regidor d’urbanisme de la localitat i actual Director general de Transparència del Govern, Jaume Porsell, per aclarir els “dubtes raonables” que han revoltat la posada en marxa d’una activitat d’agroturisme sense comptar amb totes les autoritzacions pertinents.

“No podem consentir que Andratx torni a ser notícia dels informatius per un cas d’il·legalitat urbanística”. El portaveu municipal dels socialistes d’Andratx, i regidor socialista de l’Ajuntament, Antoni Mir,  ha justificat d’aquesta manera la iniciativa que es presenta en el ple de la corporació d’aquest dijous, en referència a la possible il·legalitat de la situació urbanística de la finca i de l’activitat d’agroturisme que es duu a terme a Sa Vinya, vinculada a Jaume Porsell, ex batle, ex regidor d’urbanisme de l’Ajuntament d’Andratx en diferents legislatures, i actualment Director general de Transparència del Govern de Marga Prohens.

Mir exigeix “una explicació clara de tot l’expedient urbanístic que afecta a la finca de Porsell, per part de la batlessa Gonzalvo”, després que en dies precedents s’hagi sabut que ella, conjuntament amb Prohens, fou una de les convidades de Porsell a la festa d’inauguració de l’agroturisme Sa Vinya, el passat mes d’octubre, i que hagi sortit públicament a fer suport a l’ex batle i promotor de l’agroturisme.

“Hi ha mots de dubtes en tot l’historial de la tramitació de la finca”, afirma Mir, que parteix d’una donació familiar i que segueix amb una segregació de la finca original en dues parcel·les, una que controla Porsell i a on planeja la construcció d’un habitatge amb piscina que posteriorment acull l’agroturisme, i una segona finca que Porsell ven a una immobiliària. Mir ha incidit en la llicència de parcel·lació de la finca, de maig de 2019, en la qual s’insisteix clarament en l’existència de construccions fora d’ordenació, prescrites, a la finca afectada, que segons la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, farien inviable realitzar-hi qualsevol tipus d’obra. En aquell moment Porsell era regidor d’urbanisme de l’Ajuntament i Gonzalvo ja n’era regidora i formava part de la Junta de Govern municipal.

A banda de les qüestions relacionades amb els successius expedients urbanístics plantejats per Porsell, fins a 5 llicències en tramitació al voltant de les obres de la seva finca, els Socialistes d’Andratx també demanaran per la senyalització municipal indicadora de la situació de l’agroturisme Sa Vinya, per la realització de les inspeccions municipals preceptives en aquest tipus de llicències d’obra, o la relació amb la concessió de l’autorització urbanística per Sa Vinya pocs mesos de que la mateixa Gonzalvo accedís a la batlia després de la moció de censura presentada al batle Mir, en 2022.

Igualment Mir ha expressat la seva preocupació pel fet que diverses persones vinculades al Partit Popular, i que ara exerceixen altres càrrecs, hagin tingut contacte i coneixement amb l’urbanisme d’Andratx. Mir ha citat Maria José Frau, actual Directora insular d’urbanisme al Consell de Mallorca, que fins 2023 ha ostentat la plaça de jurídica del departament d’urbanisme del municipi andritxol, o l’actual regidora de l’equip de govern d’Andratx, Beatriz Casanova, que va ser inspectora d’obres municipal en temps de Porsell com a regidor d’urbanisme.

Leave a Reply