Els Socialistes d’Andratx insten la batlessa Gonzalvo a aclarir l’expedient urbanístic de l’agroturisme de Porsell.

El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Andratx ha presentat una bateria de preguntes a la batlessa Estefanía Gonzalvo per a què expliqui de quina manera ha influït la confluència amb Porsell dins del PP i en successius governs municipals en la tramitació dels diferents expedients urbanístics tramitats en favor dels interessos del ja ex-director general de transparència del Govern de Prohens.

El regidor Socialista d’Andratx, Enaitz Iñan, ha presentat una relació de 18 preguntes a la batlessa de la localitat, Estefanía Gonzalvo, destinades a aclarir algunes de les decisions que s’han pres recentment en relació als interessos de l’ex batle i, des del passat dimecres, també ex-director general de Transparència del Govern de Marga Prohens; i també amb la intenció de que s’expliqui la tramitació dels expedients urbanístics que des de 2019 s’han incoat a l’Ajuntament en referència a la finca de Sa Vinya, a on Porsell ha edificat un habitatge amb piscina,  comercialitzat com a agroturisme, sense que compti amb els permisos necessaris.

La finca de Porsell prové d’una donació familiar que es segrega en dues parcel·les i a una de les quals es planeja la construcció d’un habitatge amb piscina que posteriorment acull l’agroturisme. Iñán ha preguntat com és que es va permetre l’inici d’obres en aquesta finca quan en la llicència de segregació s’insisteix clarament en l’existència de construccions fora d’ordenació, prescrites, a la finca afectada, que segons la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, farien inviable realitzar-hi qualsevol tipus d’obra. En aquell moment, 2019 Porsell era regidor d’urbanisme de l’Ajuntament i Gonzalvo ja n’era regidora i formava part de la Junta de Govern municipal.

Els Socialistes d’Andratx també han incidit en la manca de resposta de l’Ajuntament al requeriment d’informació de l’ADT en 2022, mesos després de la moció de consura que va portar Gonzalvo a la batlia. En concret es pregunta a Gonzalvo pels motius pels quals no es va atendre a les demandes d’informació de l’Agència de Defensa del Territori quan aquesta volia saber quines eren les construccions fora d’ordenació de la finca de Porsell.

Els Socialistes han requerit el parer de l’equip de govern municipal per conèixer per que s’han instal·lat senyals municipals que indiquen la direcció cap a l’agroturisme de Porsell, sense comptar amb els permisos corresponents. Així mateix també es pregunta pel tràmit per l’atorgament de la llicència d’activitat de l’agroturisme, i també si Gonzalvo era conscient de la situació legal de la finca quan va acudir com a convidada, conjuntament amb Marga Prohens, a la festa d’inauguració de l’agroturisme d’octubre de 2023.

Iñán també s’ha interessat per la defensa a ultrança de Porsell que ha fet Gonzalvo, i ha preguntat la batlessa si en el cas que el promotor del projecte de Sa Vinya no fos del deu partit, hauria procedit a la seva denúncia davant la Fiscalia. Igualment s’ha instat la batlessa andritxola a què emeti resposta per si creu que els mitjans de comunicació que han publicat les informacions sobre la situació il·legal de l’agroturisme de Porsell, han mentit.

També ha cridat l’atenció dels Socialistes el fet que l’actual regidora d’Urbanisme de l’equip de govern del PP de Gonzalvo, Beatriz Casanova, fos inspectora d’obres municipal en temps de Porsell com a regidor d’urbanisme, i ha formulat preguntes per la seva participació en alguns dels expedients de Sa Vinya.

El portaveu socialista, Antoni Mir ha exigit “una explicació clara de tot l’expedient urbanístic que afecta a la finca de Porsell, per part de la batlessa Gonzalvo, per que no podem consentir que Andratx torni a ser notícia dels informatius per un cas d’il·legalitat urbanística.

Leave a Reply