Els socialistes de Maria de la Salut formalitzen la demanda a l’Ajuntament per la falta de transparència

L’Ajuntament, format pel PP i X Maria, s’enfronta a una demanda per no presentar la documentació requerida pel PSIB-PSOE

L’Agrupació Socialista de Maria de la Salut ha formalitzat la demanda del procés davant el jutjat. Els socialistes reclamen a l’Ajuntament, format pel PP i X Maria, que presenti els documents que l’agrupació reclama, exercint el seu dret a la informació.

Des de l’11 de novembre de 2020 fins al 4 d’abril de 2021, els socialistes de Maria han presentat un total de 9 instàncies a l’Ajuntament per reclamar uns documents que a dia d’avui encara no se’ls hi han presentat.

El portaveu de l’Agrupació Socialista de Maria de la Salut, Rafel Aulet, ha declarat que “una prova més de la desídia i deixadesa per part de l’Ajuntament de Maria de la Salut així com dels seus responsables, és que malgrat els diversos requeriments judicials, fins i tot amb la prevenció que s’aplicarien multes coercitives, a dia d’avui segueix sense aportar-se, per part de l’Ajuntament, l’expedient administratiu”.

Tot aquest procés judicial va començar el 16 de juny de 2021, quan els socialistes van interposar una demanda. El 28 de juny el jutjat va requerir per primera vegada la documentació a l’Ajuntament, donant-li un termini de 20 dies per contestar i no ho van fer. El de 10 de novembre 2021 el jutjat va enviar un segon requeriment a l’Ajuntament perquè enviessin la documentació i tampoc van contestar. Dia 1 de febrer de 2022 l’advocada dels socialistes de Maria de la Salut va presentar un escrit reclamant impuls processal davant la passivitat demostrada per l’Ajuntament.

En vista que l’Ajuntament segueix sense contestar, els socialistes de Maria han formalitzat aquesta demanda del procés davant el jutjat. Des de l’octubre de 2020 fins a dia d’avui, dels 50 registres d’entrada, l’Ajuntament tan sols n’ha respost 17 i, en el termini establert, la xifra de resposta de registres d’entrada baixa fins a 6.

Leave a Reply