Els Socialistes de Maria demanen que l’Ajuntament bonifiqui l’IBI durant 5 anys als habitatges que comptin amb sistemes d’energies renovables

La proposta del grup municipal socialista, que contempla una reducció del 50% en les quotes als immobles que instal·lin o mantinguin energies renovables, va ser aprovada per unanimitat en el Ple

Amb l’objectiu de fomentar accions que contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic, el grup municipal socialista de Maria de la Salut va demanar a la sessió plenària d’ahir que l’Ajuntament reguli les bonificacions de fins al 50% de l’Impost per a Béns Immobles (IBI) per als habitatges que instal·lin sistemes solars d’aprofitament tèrmic o elèctric.

Una moció que va ser aprovada per unanimitat, però que ara ha de materialitzar-se amb una ordenança municipal on quedi regulat el termini durant el qual aquests habitatges podran beneficiar-se d’aquesta bonificació.

“Demanam que s’apliqui aquesta bonificació del 50% durant almenys 5 anys. Que l’ordenança que s’ha de modificar durant 2022 inclogui aquest termini i que pugui entrar en vigor l’any 2023”, explica Rafel Aulet, portaveu dels socialistes de Maria.

Cal recordar que el Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, faculta a les administracions locals poder aplicar una sèrie de bonificacions, entre les quals s’inclou aquesta reducció de l’IBI a immobles que instal·lin sistemes d’energia solar per a la producció d’electricitat i el seu autoconsum.

Per tant, “considerem que l’Ajuntament ja hauria d’estar aplicant aquestes bonificacions i implicar-se també en la divulgació de les convocatòries d’ajudes que ofereix el Govern

de les Illes Balears per tal d’impulsar la instal·lació de sistemes d’autoconsum amb fonts d’energia renovable en el nostre municipi. Ajuts que ja han anunciat arribaran als 12,8 M€ enguany. Perquè és un deure de les institucions promoure l’ús de solucions que ens garanteixin un entorn sostenible i respectuós amb el medi ambient i més en un territori tan fràgil com el nostre”, expressa.

Aulet reconeix que aquest tipus de solucions “encara no s’han popularitzat entre els nostres veïnats, tot i que suposen nombrosos avantatges tant pel nostre entorn com per la nostra economia. Creiem que en part és fruit del desconeixement dels ciutadans i ciutadanes de la normativa actual i de les ajudes que s’estan donant pel foment del autoconsum d’energies renovables actualment”.

El portaveu dels socialistes de Maria considera important aquesta reducció del 50% en la quota de l’IBI durant almenys cinc anys “perquè suposa una motivació més per assolir aquest objectiu de foment de les energies renovables. Som conscients que aquest tipus d’inversions, malgrat haver-se abaratit en els últims anys, no sempre estan a l’abast de totes les economies i per això és fonamental ajudar al nostre poble a accedir a ajudes perquè puguin fer el pas, perquè es puguin beneficiar de l’estalvi que suposa l’autoconsum i contribueixin en la lluita contra el canvi climàtic fent ús d’energies netes”.

Leave a Reply