Els socialistes de Sóller denuncien que el batle els nega l’accés a la informació comptable de l’empresa pública Sóller 2010

Si la situació persisteix els regidors socialistes del grup municipal demanaran la convocatòria d’un Ple Extraordinari per tractar aquest assumpte

Ahir es va celebrar un nou Consell d’Administració de l’empresa pública Sóller 2010, en el que es varen tractar diferents temes que poden afectar la situació econòmica i financera de l’empresa, com és la creació de borses de treball, o la licitació de nous serveis. En cap dels punts que es varen dur a acord es va incloure els pertinents informes tècnics, específicament els de caràcter econòmic.

La regidora representant del grup municipal va insistir en què s’expliqués als membres del Consell d’Administració quina és la situació financera de l’empresa, i únicament va obtenir com a resposta un “no és gaire bona”. Una resposta que no és per res seriosa ni està a l’altura del que ha de ser una gestió rigorosa d’una empresa pública.

Davant aquests fets, el grup municipal socialista ha sol·licitat en un escrit presentat per registre que se’ls doni accés a tota la informació comptable de l’empresa pública, davant la sospita que la situació pot esser molt complicada. Els socialistes han comentat “si no se’ns dona resposta en breu demanarem un Ple Extraordinari i la compareixença del batle per a retre comptes davant tot el Consistori”.

Per últim el grup socialista de Sóller ha manifestat ”seguim denunciant que la gestió del Batle davant Sóller 2010 es caracteritza per l’opacitat i la manca de transparència en totes les actuacions dutes a terme, prenent el Consell d’Administració com un òrgan on només es duen a ratificar decisions ja preses prèviament sense cap tipus d’opció a debatre o a demanar informació sobre els punts tractats. Ens preocupa enormement l’herència que pot deixar el batle Simarro en la seva mala gestió de l’empresa pública”.

Leave a Reply