Els Socialistes de Sóller lamenten el baix compliment dels projectes que s’han de finançar amb els pressupostos municipals

Jaume Mateu: “La mala gestió del govern PP – Aguiló – Pi a l’Ajuntament de Sóller fa que s’hagin deixat sense executar projectes molt emblemàtics, cosa que demostra la manca de capacitat de gestió d’aquest equip

L’Agrupació Socialista de Sóller ha lamentat el baix compliment que tenen els projectes a finançar amb els pressupostos municipals, que tan sols ha estat d’un 70%. ”De la liquidació de l’estat de comptes presentat a la darrera Comissió Informativa d’Hisenda i Especial de Comptes es desprèn que només s’han compromès despeses per valor de poc més de 16 milions d’euros, quan el pressupost arribava a gairebé 22. Això suposa un grau d’execució de només el 70%”  ha declarat el portaveu de l’Agrupació Socialista de Sóller, Jaume Mateu.

Alguns dels projectes que s’han deixat d’executar són: la Fase II de rehabilitació del Teatre Defensora, pressupostada en 600.301,86 €. A més, alguns projectes de millora de carrers i places, com ara els projectes d’adequació de parcs infantils, que tenien una partida valorada en 238.000,00€ i que també estan íntegrament sense executar.

Tampoc s’han executat els projectes de millora d’espais i supressió de barreres arquitectòniques, pressupostat amb 90.996,95€. De l’àrea de promoció econòmica, els projectes de senyalització de rutes (18.148,89 €) i l’adquisició de paradetes per a fires de promoció (18.148,79 €), tampoc s’han executat. La instal·lació d’un ascensor per al Museu de Ciències Naturals, amb una partida assignada de 87.866,23€ (i que a més té vinculada una subvenció del Govern), tampoc ha estat executada per part de l’equip de govern.

Jaume Mateu ha conclòs que “es demostra d’aquesta manera que, en uns moments en què la capacitat de despesa per part de les administracions municipals ha estat més gran que mai, la manca d’agilitat i de bona gestió dels projectes ha suposat deixar aquests projectes paralitzats. Amb aquests precedents, està clar que els pocs mesos que queden per a finalitzar el mandat no deixaran marge per a executar projectes significatius per a Sóller, confirmant així que hauran estat quatre anys totalment perduts quant a realitzacions i projectes executats per part d’aquest equip de govern”.

Leave a Reply