Els socialistes d’Esporles presenten una moció per fomentar la regulació dels espais lliures de fum i la lluita contra el tabaquisme

Toni Bordoy: “l’ampliació dels espais lliures de fum ha fomentat una reducció important del tabaquisme i, amb això, una millora de la salut en general de la població”

Els socialistes d’Esporles han presentat una moció per demanar a l’Ajuntament d’Esporles que insti al Govern de l’Estat a fomentar la regulació dels espais lliures de fum i la lluita contra el tabaquisme.

El portaveu dels socialistes d’Esporles, Toni Bordoy, ha comentat que “amb l’entrada de la pandèmia originada per la Covid-19, el Govern de l’Estat i els governs autonòmics varen introduir una sèrie de mesures que, tot i que en origen estaven orientades a reduir la transmissió d’aquest virus, s’han mostrat beneficioses en general per a la ciutadania. Entre aquestes mesures hi figura l’ampliació dels espais lliures de fum”.

Bordoy ha afegit que “l’ampliació dels espais lliures de fum ha ocasionat una important reducció de les persones dependents del tabaquisme. Per aquest motiu, des del Grup Socialista demanem a l’Ajuntament d’Esporles que insti al Govern de l’Estat a aprovar noves iniciatives reguladores que permetin l’ampliació dels espais lliures de fum. A més, que s’impulsin mesures que fomentin la protecció contra el tabaquisme dels menors en espais públics”.

El portaveu del grup municipal ha conclòs “també demanem que  s’impulsin eines d’actuació contra el tabaquisme, consensuades amb les Comunitats Autònomes i l’Atenció Primària. A més, exigim que disminueixi l’accessibilitat al tabac i al fum d’aquest per part dels menors, s’hi incrementi la vigilància i es garanteixi el compliment de la Llei 28/2005. Finalment, que es promocioni les accions i unitats per ajudar a les persones fumadores a deixar la dependència del tabac”.

Leave a Reply