Els i les socialistes de Felanitx lamenten que l’equip de govern “ofega el sector comercial, hoteler i de restauració negant-se a bonificar la taxa de fems”

El grup municipal socialista  va presentar una moció en el plenari de dilluns passat per reclamar ajuts per als sectors productius que finalment va ser rebutjada pel pacte de dretes i el regidor trànsfuga

Els Socialistes de Felanitx lamenten que l’equip de govern de dretes amb el regidor trànsfuga “segueix ofegant el sector comercial, hoteler i de restauració en negar-se a bonificar la taxa de fems, com demanàvem els socialistes”.

Així ho ha explicat el portaveu municipal, Xisco Duarte, que ha criticat que el govern de dretes va votar en contra d’una moció socialista per instar l’Ajuntament a reduir la quota tributària de la taxa pel servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems, en aquelles activitats i equipaments en què no s’havia utilitzat el servei, o aquells que per mor de la pandèmia havien tingut el seu establiment tancat.

A la vegada, la moció proposava la devolució de les quantitats pagades indegudament o bé l’exempció de pagament de les taxes de l’any 2020 a les quals no s’hagués pogut fer front degut a les restriccions. I, en relació al 2021, instava l’equip de govern a prendre els acords necessaris per suspendre l’obligació d’abonar la quota tributària en la part proporcional al temps en què no s’hagués pogut fer ús del servei de recollida de fems.

“Presentàvem una proposta justa i contundent per ajudar les nostres empreses a pal·liar els efectes de la pandèmia, i que va ser rebutjada perquè els grups que governen i el regidor trànsfuga votaren en contra”, ha lamentat Duarte, assegurant que “no podem comprendre que ara el PP de na Soler, voti en contra del mateix que ella reclamava fa pocs mesos”, criticant, finalment, que “ha passat d’animar a la valentia, a ser una covarda i amb una comparsa municipal que la segueix”.

A més, Duarte ha emfasitzat que el posicionament del pacte “pot suposar un problema legal per a l’ajuntament”, ja que a hores d’ara, “ja ha suposat quatre recursos interposats en contra de l’Ajuntament per 4 grups hotelers amb hotels a Cala Ferrera que reclamen el retorn d’aquests tributs cobrats indegudament”.

“L’Ajuntament ja ha hagut de contractar un advocat extern per la seva defensa davant aquests recursos, amb els doblers que això implica per als felanitxers”, ha asseverat Duarte, que ha reflexionat que, a més, aquests recursos “obren la porta a que altres sectors puguin fer el mateix, i tot perquè l’equip de govern es nega a reconèixer el que pertoca”.

Leave a Reply