Els Socialistes de Llucmajor lamenten la manca d’interès del govern municipal en donar ajudes a les empreses per compensar les taxes de recollida de fems

El PSIB-PSOE ha criticat que l’equip de govern s’hagi negat a debatre una moció “amb mesures que haguessin pogut beneficiar amb escreix les empreses de Llucmajor”

Els i les Socialistes de Llucmajor han expressat la seva indignació davant la manca d’interès del govern municipal en donar ajudes i subvencions a les empreses del municipi per compensar l’excés de pagament en les taxes de recollida de fems, tractament de residus urbans i d’altres taxes corresponents a serveis que no s’han prestat totalment degut a les circumstàncies de la pandèmia.

El grup municipal socialista va presentar la moció d’urgència en el plenari d’aquest dimecres passat, però finalment, l’equip de govern va bloquejar la seva inclusió a l’ordre del dia.

“És absolutament lamentable que l’equip de govern s’hagi negat fins i tot a debatre la moció, tot i que aquest és el talant al que ens té acostumats aquest govern de dreta i ultra-dreta”, ha criticat el portaveu municipal socialista, Gori Estarellas.

La proposta dels socialistes demanava a l’executiu municipal “retornar a les butxaques dels negocis, empreses, autònoms i professionals els doblers que s’han cobrat de més en concepte de les taxes de recollida de fems i de residus i d’altres taxes que han hagut de pagar tot i no haver utilitzat el servei, o haver-ho fet manco, degut a la davallada de la producció i a les restriccions ocasionades per la Covid-19”.

Estarellas ha assegurat que “som conscients que legalment no es poden tornar taxes que ja s’han cobrat, però per això el que demanàvem era dotar econòmicament als pressuposts de 2021 una línia de subvencions per una quantia que permetés compensar aquests doblers que s’han cobrat de manera indeguda”.

“Molts negocis de Llucmajor i s’Arenal ni tan sols han pogut obrir, i així i tot han hagut de seguir pagant”, ha recordat Estarellas, tot lamentant que “l’únic que aconsegueix aquest govern amb la seva manca de diàleg és seguir castigant més un sector que necessita una mica d’oxígen desesperadament”.

Per altra banda, el Ple va debatre i aprovar per unanimitat dues altres iniciatives presentades pels socialistes per adquirir solars urbans per a construir-hi habitatges de protecció oficial, i per restaurar immediatament el monument als sabaters.

Recursos addicionals

Leave a Reply