El PSIB-PSOE lamenta que “l’aturada de màquines” durant la legislatura del PP “va derivar en la paralització dels protocols, formació i eines que haguessin pogut ser claus en la prevenció dels casos d’explotació sexual”

Lorena Oliver ha considerat que “els menors varen deixar de ser una prioritat durant  la legislatura del PP, amb l’eliminació de recursos clau per a la prevenció com ara els tallers afectivosexuals malgrat l’escalada de casos que detectava la UVASI”

 La socialista ha criticat que el PP “ha fet un circ mediàtic dels casos d’ESI per treure’n un rèdit polític tot i ser conscients del perjudici que causaven als menors”.

La Comissió Política sobre l’explotació sexual infantil de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials ha analitzat avui les decisions que es varen prendre en relació amb l’explotació sexual infantil (ESI) durant la darrera legislatura del PP, entre el 2011 i 2015.

La sessió ha comptat amb l’assistència de la consellera socialista Lorena Oliver, que ha lamentat “el cinisme del Partit Popular en fer servir els casos d’ESI com a arma política quan ha quedat clar que és durant la seva legislatura que els casos comencen a patir una clara escalada”.

Per a Oliver, “és especialment cridaner que la Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil reportés fins a 14 casos durant la legislatura de Cirer, però no obstant això, al llarg de la legislatura no es va fer cap intervenció per prevenir o reforçar la formació dels tècnics en aquest aspecte”.

De fet, “es va paralitzar l’impuls que s’havia donat la legislatura anterior amb la creació dels protocols, no es va treure cap instrucció respecte d’aquest àmbit, es va retallar en personal, es va aturar la formació als tècnics, es varen deixar de fer els registres de fuites i, fins i tot, es varen eliminar els tallers d’educació afectivosexual que els professionals han assegurat que eren importantíssims per prevenir aquesta problemàtica”.

Per això, Oliver ha reflexionat que “malauradament, ha quedat evidenciat que la política d’aturada de màquines i l’austeritat del Partit Popular va tenir un impacte directe damunt l’àrea de menors” ja que “no només no es va detectar un problema que s’estava gestant en el sí de la legislatura, sinó que es varen eliminar els recursos que, pot ser, haguessin pogut ajudar en la seva prevenció”.

Ara bé, la socialista ha puntualitzat que “no creim que cap polític sigui directament responsable dels casos d’ESI, ja que al llarg de les compareixences hem vist, i els tècnics han confirmat, que rarament els polítics tenien accés als expedients”. En aquest sentit, ha considerat rellevant que “la mateixa Cirer, malgrat l’acarnissament del PP, ha reconegut el que va afirmar la Comissió d’Experts, i és que aquest problema no és exclusiu de la institució”.

Per a Oliver, “és gravíssim que el PP hagi orquestrat aquest circ mediàtic en torn als menors tot i ser conscients que això anava absolutament en contra del seu interès superior, com ha reconegut la pròpia Cirer”.

En aquest sentit, ha emfasitzat que “amb el testimoni dels tècnics sabem de primera mà el mal que han fet la dreta i la ultradreta als menors, als professionals i a la institució amb la seva actitud absolutament irresponsable en torn a aquesta qüestió”.

A la sessió també s’ha analitzat la gestió de Teresa Martorell, que va ser coordinadora de l’àrea d’infància i família durant la legislatura 2011-2015, i Antoni Mesquida, que exercí com a vicepresident de l’IMAS. Oliver ha considerat “alarmant” el “desconeixement i manca d’implicació que han donat a entendre que tenien els màxims responsables de menors”, i ho ha considerat “esclaridor pel que fa a les prioritats que tenia el PP pel que fa a menors”.

Les compareixences d’aquesta sessió, com va acordar la comissió a proposta del Partit Socialista, han comptat amb l’assistència telemàtica dels mitjans de comunicació per dotar les sessions de la màxima transparència.

Leave a Reply