Segon requeriment del Jutjat a l’Ajuntament de Maria de la Salut per no donar resposta a les sol·licituds d’informació del PSIB-PSOE

Rafel Aulet, portaveu del grup municipal socialista, lamenta que “l’equip de govern no compleixi amb les seves obligacions de transparència i que demostrin una total mancança de respecte a la Justícia, als partits de l’oposició i a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi”

Els Socialistes de Maria de la Salut denuncien una vegada més a l’equip de govern que encara no ha donat resposta a les seves demandes d’informació sobre gestió municipal, “ni a nosaltres, com a grup polític del consistori al qual estén obligats a respondre, i el que és més greu, tampoc al jutjat que ja ha hagut de fer un segon requeriment”

Cal recordar que, al passat mes d’abril, el grup municipal socialista va presentar un requeriment a l’Ajuntament exigint a l’equip de govern que donés la informació reclamada per part del grup municipal socialista, en compliment a la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

El portaveu del grup municipal socialista, Rafel Aulet, denuncia que, des de novembre del 2020, han formulat tota una sèrie de registres amb sol·licitud de documentació o amb sol·licitud de resposta escrita que no han tingut resposta “i per això ens varen veure obligats a acudir als Jutjats a interposar una demanda davant el silenci administratiu del consistori”, explica Rafel Aulet, portaveu dels socialistes de Maria.

“És vergonyós que hàgim hagut d’acudir als jutjats perquè es compleixi amb el nostre dret i la nostra obligació de control al govern municipal. I ens sembla molt greu que l’equip de govern no hagi donat resposta al requeriment judicial i que l’Administració de Justícia hagi hagut de fer un segon requeriment de la informació demanada”, expressa Aulet.

La diligència del Jutjat Contenciós Administratiu, amb data 10 de novembre de 2021, dona un termini màxim de deu dies per a remetre de manera urgent la informació sol·licitada i, en cas de no fer-se en el temps fixat, l’Ajuntament s’enfrontarà a una sanció que pot arribar als 1.200 €.

“És contradictori, i demostra el nivell de qui està governant el nostre ajuntament, que va presentar una moció de censura al·legant falta de transparència als que governàvem. I ara, no responen”, denúncia el portaveu.

“L’Ajuntament no ofereix la informació que està obligat a donar, d’aquesta manera menysprea els veïns i veïnes de la localitat als quals ha de rendir comptes de la seva gestió i, també, als representants polítics en l’oposició als quals ha de deixar exercir democràticament la funció de control”, afegeix.

En concret, el PSIB-PSOE de Maria de la Salut espera informació sobre vuit qüestions importants que afecten el municipi.

Entre altres, hi ha requeriments d’informació sobre expedients urbanístics, sobre la relació de subvencions concedides a l’Ajuntament per altres administracions des del juny del 2019, la relació d’hores extres treballades i remunerades o compensades pel personal de l’Ajuntament al llarg del 2020.

D’altra banda, hi ha les liquidacions per ocupació de via pública dels mesos de novembre i desembre de 2020, i de gener i febrer de 2021, indicant concepte, interessat i quantia i, també, les liquidacions per ús d’instal·lacions esportives del mateix període de temps.

Així mateix, Rafel Aulet assenyala que, una vegada més, l’equip de govern ha suspès la celebració de la comissió informativa i la sessió plenària. “És lamentable el menyspreu que demostren el batle i del seu equip de govern, no tan sols amb els representants dels grups de l’oposició, que no podrem fer la nostra funció de control al govern, sinó també a tots els veïns i veïnes de la localitat, que mereixen una gestió responsable i transparent al municipi”.

Leave a Reply