Els socialistes de Sóller presentaran esmenes als pressuposts municipals per augmentar la despesa social, les millores als centres educatius i els projectes d’inversió

Proposen dedicar 300.000 euros a projectes decidits pels ciutadans a través de processos participatius

Els Socialistes de Sóller presentaran esmenes als pressupostos aprovats inicialment per l’equip de govern municipal la setmana passada. Uns pressupostos que “són molt negatius per a Sóller, ja que només serveixen per augmentar la despesa corrent de cada una de les regidories, sense suposar cap millora per al poble”, tal com ha declarat des del grup municipal.

Així, els Socialistes de Sóller critiquen que es tracti d’uns comptes “fets només per mantenir els equilibris a un pacte que cada vegada està més mal avingut, cosa que repercuteix negativament als sollerics i solleriques”.

“És molt lamentable que la proposta de pressupostos presentada i aprovada inicialment redueixi les inversions en més d’un 80%, mentre que dedica més d’un milió d’euros per a estudis i treballs”, han posat de relleu.

A més, a més, destaquen que, per contra, les partides per a serveis socials, millores als centres educatius, subvencions als clubs esportius o a les entitats culturals es redueixen o es mantenen sense pràcticament cap canvi.

Per tot plegat, des del grup socialista es proposa augmentar les partides de l’àrea de serveis socials amb la finalitat d’ampliar les ajudes a famílies i persones vulnerables, i els ajuts a entitats socials que treballen en l’àmbit d’acció social.

En el cas de les partides destinades a centres educatius, proposen duplicar les quanties dedicades a manteniment dels centres, que en la proposta actual es fixa en un màxim de 5.000 euros anuals per centre. “Consideram que és possible augmentar aquestes partides per millorar l’estat de conservació dels centres escolars del nostre municipi”, han declarat els socialistes.

Pel que fa a inversions, es proposa incrementar aquesta partida fins al milió d’euros i que se’n destinin, almenys, 300.000 euros a propostes d’inversió que puguin ser decidides a través de processos de pressupostos participatius, un mecanisme que permet que la ciutadania pugui decidir directament a quins projectes es poden dedicar les inversions públiques del municipi.

Finalment, i pel que fa a la resta de partides, es proposa prioritzar les millores a parcs infantils, la millora de voravies i carrers en mal estat i l’obertura de banys públics.

“Hem de recordar que, ara mateix, no s’apliquen les regles de contenció de despesa que fixava, abans de la COVID, la normativa estatal i europea, de manera que pensam que és l’hora d’invertir en millores llargament demandades per la ciutadania, per resoldre les mancances que presenten Sóller i el Port a tots els nivells”, ha emfasitzat els socialistes.

Leave a Reply