Els socialistes de Mallorca insten a aprovar la regulació de les instal·lacions fotovoltaiques abans d’autoritzar nous projectes.

La portaveu socialista al Consell, Catalina Cladera considera “imprescindible que Mallorca compti amb una regulació adequada per aquests instal·lacions d’energies renovables, que està a punt des de finals de la passada legislatura a través de la modificació 4 del Pla Territorial Insular de Mallorca, a l’espera que l’actual equip de govern en continuï el tràmit”.

Mallorca encara no disposa d’una normativa reguladora aprovada per a la instal·lació de sistemes de captació i acumulació d’energies renovables. A finals de la passada legislatura es va perfilar una modificació del Pla Territorial de Mallorca que incloïa un detallat reglament per a la posada en marxa d’instal·lacions fotovoltaiques i altres renovables, tant en l’àmbit domèstic com en l’industrial.

En aquesta normativa, pendent d’aprovació, es detalla la zonificació de les instal·lacions de generació d’energies renovables i la tipologia de cada instal·lació, amb criteris de respecte pel territori, la integració amb el paisatge i la defensa del sol agrari, entre d’altres condicionants.

La portaveu socialista, Catalina Cladera, defensa la “necessitat imperiosa de culminar la feina ben feta durant la passada legislatura, per que Mallorca compti amb una normativa clara per posar en marxa aquest tipus d’instal·lacions, que són necessàries com a alternativa als combustibles fòssils i per la lluita contra els efectes del canvi climàtic”.

Cladera ha instat l’equip de Govern del Consell a què no autoritzi nous projectes d’energies renovables fins que no estigui en vigor la modificació 4 del Pla Territorial. “És urgent que es posin a fer feina, per que en cas contrari estan reiterant el model d’urbanisme a la carta que tant ha fet servir el PP històricament sempre que ha governat”.

A aquest respecte el ple del Consell de Mallorca del mes de setembre va aprovar parcialment una moció del Grup de Consellers Socialistes en la qual s’instava a prosseguir amb l’aprovació 4 del PTI, amb la major celeritat i consens possible.

“L’actual equip de govern demostra que no té entre les seves prioritats la d’aprovar aquest reglament de fotovoltaiques”, ha assegurat Cladera, per que “no hem vist cap passa per a la seva tramitació, tot i que només caldria passar un procés d’exposició pública al text ja redactat i consensuat”.

En sentit contrari, en les dues sessions de la Comissió d’Urbanisme celebrades dins la present legislatura, s’hi han presentat fins a 14 projectes diferents d’instal·lacions fotovoltaiques, que han rebut el vist i plau de la Comissió amb l’abstenció del representants del Grup de Consellers Socialistes. “Estem veient com a cada Comissió d’Urbanisme tenim més projectes que s’aproven sense que la norma que els ha de regular estigui aprovada; això és un contrasentit i no afavoreix l’adequada ordenació del territori” ha apuntat la portaveu socialista.

Leave a Reply