Els Socialistes de Sa Pobla, a favor de retirar la modificació puntual del Planejament Urbanístic sobre les zones industrials

Informes emesos pel Consell de Mallorca posen de manifest que la modificació no s’adequa al Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca (PECMA)

Els Socialistes de Sa Pobla han donar suport a la decisió de l’equip de govern municipal de retirar la modificació puntual del Planejament Urbanístic aprovada el setembre de 2021, ja que aquesta modificació tenia per objectiu permetre que el 25% de l’edificabilitat del sòl industrial -que actualment es pot dedicar a ús comercial- es pogués deslligar d’aquest ús industrial principal.

D’aquesta manera, el Grup Socialista a l’Ajuntament de Sa Pobla ha donat suport a aquesta modificació amb la convicció que era beneficiós pel municipi i tenint en compte els informes desfavorables dels serveis tècnics municipals.

No obstant això, el Departament de Territori del Consell de Mallorca ha posat de manifest que aquesta modificació puntual contravindria determinants articles del Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca, en tant que suposaria possibilitar la conversió dels polígons industrials en polígons de serveis i des de l’Agrupació Socialista de Sa Pobla defensam que no és el procediment adequat per dur-ho endavant.

Finalment, els Socialistes de Sa Pobla han considerat oportuna la retirada de la modificació, ja que el Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca és un dels instruments essencials per mantenir i potencial el comerç tradicional i de proximitat, un model pel qual els socialistes sempre hem apostat i així ho continuarem fent.

Leave a Reply