Els Socialistes demanen la compareixença urgent del president del Consell i del conseller de Turisme per donar explicacions sobre el cas de l’agroturisme de l’alt càrrec del PP.

La portaveu del Grup Socialista, Catalina Cladera, exigeix que “els màxims responsables del turisme de Mallorca donin les explicacions oportunes” en relació a la tramitació oficial de les autoritzacions, els permisos i el registre de l’activitat de l’agroturisme Sa Vinya, de la localitat d’Andratx, que segons les informacions publicades està relacionat amb l’actual alt càrrec del Govern, Jaume Porsell, qui antigament fou batle de la localitat i tinent de batle entre 2022 i 2023.  

El Grup Socialista ha registrat aquest dissabte una petició de compareixença urgent per que Llorenç Galmés i José Marcial Rodríguez compareguin per explicar la participació i el coneixement del Consell de Mallorca en l’expedient administratiu referent a les autoritzacions, els permisos, el registre i qualsevol altre circumstància en relació a l’expedient oficial de l’agroturisme denominat com a Sa Vinya d’Andratx.

Cladera creu necessari que, ateses les informacions que es van coneixent, els màxims responsables del turisme a Mallorca puguin aclarir totes les circumstàncies al voltant del cas. “Seria gravíssim que el Consell de Mallorca no hagués complert amb el seu mandat legal, i hagués fet ulls clucs a una suposada il·legalitat administrativa” en un expedient que ha impulsat el” militant del PP, Jaume Porsell.

Cladera exigeix màxima transparència i honestedat en aquest cas, per que “el Consell de Mallorca no pot tornar a ser un lloc que admeti el clientelisme i la corrupció en funció de les sigles de qui s’hi adreça”. En les declaracions públiques de Porsell ha afirmat comptar amb la Declaració Responsable d’inici d’Activitat (DRIAT) per el seu agroturisme. Una Declaració que expedeix el Consell de Mallorca a petició dels interessats. Però la declaració responsable exigeix lliurar tota una sèrie de documentació administrativa respecte el projecte d’activitat, i estar al corrent del compliment de la legalitat. Igualment, per a l’obtenció de les places turístiques necessàries per a exercir l’activitat a través del CBAT, és preceptiu que l’establiment a on s’ha de dur a terme l’activitat compti amb un final d’obra concedit, i sembla que per informacions publicades, aquest no era el cas de l’agroturisme del sr. Porsell. “Volem que els responsables del Consell ens aportin tota aquesta informació, i també que ens expliquin quin ha estat el paper de la inspecció turística en tot aquest expedient”, ha dit Cladera.

El DRIAT és una declaració responsable, i com a tal, pressuposa que el demandant compleix amb els requisits que aporta. Però cas que no sigui així, el Consell de Mallorca ha de revocar els permisos d’activitat. I per això són necessaris els serveis d’inspecció, que han de confirmar la validesa d’allò declarat en el DRIAT.

Crida l’atenció el fet que l’establiment admetés reserves a través de la plataforma Booking.com, i que el mateix Porsell hagi declarat als mitjans que no sabia com havia estat. Una simple revisió de les condicions de registre d’un establiment turístic a aquesta plataforma confirmen que la inscripció es fa a petició del responsable de l’establiment. “La comercialització de l’agroturisme Sa Vinya a través de Booking.com va ser una iniciativa dels responsables de l’establiment i és ridícul que ara Porsell afirmi que no en tenia coneixement”. La comercialització d’un establiment d’agroturisme comporta la inspecció del mateix per part dels serveis del Consel de Mallorca.

El Consell de Mallorca és, des de 2022, l’ens competent en matèria d’ordenació turística i gestiona el Consorci Bossa Allotjaments Turístics des de l’abril del mateix any.

Leave a Reply