Aprovada la proposta del PSIB-PSOE amb 17 mesures per a guanyar espais per a vianants i ciclistes per a garantir la distància social durant la COVID-19

Joan Ferrer: “Es tracta d’avançar en el foment del transport públic,  amb més espai per als vianants, més espais per a les bicicletes i tota una sèrie d’estratègies per millorar la mobilitat escolar i laboral”. 

La Comissió de Medi Ambient del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista, amb 17 propostes concretes per a millorar la mobilitat de les ciutats i pobles de Balears i guanyar espais per a vianants i ciclistes, especialment per a garantir la distància social durant la pandèmia de la COVID-19.

L’encarregat de la iniciativa, el diputat socialista Joan Ferrer, ha defensat que després de la declaració de l’Estat d’Alarma “hem tengut una radical disminució de la mobilitat que ha fet que en molts de casos haguem de repensar les maneres en què ens movem tant de forma individual com col·lectiva”.

En aquest sentit, Ferrer ha explicat que “hem vist com ha abaixat la contaminació, les ciutats s’han vist alliberades de la pol·lució provocada en gran part pels vehicles a motor i també hem pogut sentir als experts apuntant que la contaminació és la responsable de determinats impactes en la salut, com malalties en el sistema respiratori o fins i tot càncer de pulmó”. De fet, el diputat socialista ha afegit que aquestes són malalties determinades pels experts com a diana de la COVID-19.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista proposa un total de 17 mesures “basades en la resiliència de la ciutadania i destinades a poder pensar les nostres ciutats i pobles de manera diferent, copiant exemples que s’estan posant en pràctica a moltes ciutats del nostre entorn i guanyant espais per a vianants i ciclistes”. Una necessitat especialment important mentre duri la pandèmia de la COVID-19, per garantir la distància social de dos metres, tal com estan impulsant ja alguns ajuntaments liderats pels socialistes com és el cas d’Eivissa o Palma.

La iniciativa socialista proposa als ajuntaments impulsar la creació de forma urgent de xarxes de ciclistes de baix cost, urbanes o interurbanes, amb l’objectiu de crear espais segurs de circulació per a les bicicletes i facilitar el distanciament físic.

Una altra de les mesures importants de la PNL és impulsar el tancament temporal de determinats vials per a cedir-los a l’ús dels vianants i implantar nous aparcaments dissuasius fora dels nuclis urbans, així com estudiar la possibilitat de fer-los permanents en funció de la resposta obtinguda.

Finalment, la iniciativa socialista aposta per la implantació del límit de velocitat de 30 km/h a tots els nuclis urbans i reduir els límits de velocitat a la xarxa interurbana, impulsar plans de promoció del transport públic, elaborar plans de mobilitat laboral conjuntament amb els agents socials, que contenguin la flexibilització dels horaris laborals i desenvolupar mesures de seguretat viària i de conducció segura de bicicleta una vegada es reprenguin les classes presencials en el món educatiu.

Es tracta, segons Ferrer, “d’avançar en el foment del transport públic,  amb més espai per als vianants, més espais per a les bicicletes i tota una sèrie d’estratègies per millorar la mobilitat escolar i laboral”.

La proposta està signada també pels socis del pacte.

Recursos addicionals

Comments are closed