Aprovades dues propostes socialistes per combatre l’augment de l’LGTBIfòbia i del consum de pornografia provocat pel confinament

També s’han aprovat tres esmenes dels socialistes per expressar el reconeixement dels jueus i jueus conversos que patiren la repressió antisemita a les Illes Balears i per recuperar la seva memòria

La Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears ha aprovat dues proposicions no de llei presentades pel Grup Parlamentari Socialista per combatre l’increment d’LGTBIfòbia i del consum de pornografia provocat per la situació de confinament derivada de la crisi de la COVID-19.

Per una banda, la cambra autonòmica ha aprovat una bateria de propostes per instar al Govern a combatre l’LGTBIfòbia, especialment agreujada pel fenomen del denominat “doble confinament” que pateixen molts de joves i adolescents, els quals es veuen “obligats a tornar a l’armari perquè han d’ocultar la seva orientació sexual, la qual no és acceptada en el si de la família”, tal com ha exposat el diputat socialista Joan Ferrer, impulsor de la iniciativa.

Ferrer ha posat de relleu que diverses associacions que treballen per la igualtat del col·lectiu LGTBI adverteixen que s’ha produït un repunt de l’LGTBIfòbia en l’entorn familiar durant el confinament i que, a més, un recent estudi de la Universitat Complutense de Madrid sobre l’impacte psicològic i de resistència enfront de la COVID-19 fa palesa la vulnerabilitat d’aquests joves, que han de conviure en un entorn familiar “de discriminació, amb un maltractament continuat i en un ambient de violència intragènere que en moltes ocasions no es denuncia perquè no és compresa per les autoritats”.

És per aquest motiu que, mitjançant aquesta PNL, es demana a l’executiu autonòmic que posi el focus en la lluita contra l’LGTBIfòbia amb mesures com l’establiment de protocols per als professionals de l’educació i la joventut, possibilitat que en cas de futurs confinament disposin de més eines per combatre aquestes situacions, posar en marxa campanyes de prevenció, posar a l’abast dels usuaris els mitjans per denunciar i augment tant la interlocució amb les entitats com els casos en què l’administració intervé en cas de detectar situacions d’LGTBIfòbia en l’entorn familiar.

PNL sobre augment de la pornografia

D’altra banda, el Parlament ha aprovat una segona iniciativa impulsada també pel diputat Joan Ferrer per instar el Govern a analitzar l’augment del consum de pornografia durant la pandèmia i a combatre’l amb programes dirigits a infants i joves des de l’àmbit social i educatiu, amb programes d’oci saludable i educació afectiva-sexual “per apartar els joves del consum de pornografia”, el qual provoca que “acabin considerant-la com un model real de les relacions”.

La iniciativa també demana al Govern que augmenti els controls en l’intercanvi de vídeos pedòfils i l’explotació de menors amb aquesta finalitat, “atès el repunt experimentat durant el confinament”, com evidencien informes de la Guàrdia Civil, i també que es reforcin les estratègies per desarticular les xarxes de captació, especialment de menors i dones joves, les quals “se n’aprofiten de la seva situació de debilitat econòmica per incloure-les en les seves xarxes de vídeos pornogràfics”.

“Estam parlant de qüestions execrables que volem combatre”, ha exposat Ferrer, tot amb l’objectiu també “d’acabar amb la imatge benèvola de la pornografia, que promociona escenes violentes cap a la dona i que normalitza actituds de violència i pràctiques de risc. No és un reflex de la nostra societat”.

Condemna del racisme i l’antisemitisme

La comissió també ha aprovat una proposició no de llei de condemna de pràctiques racistes i antisemitisme presentada per Ciutadans, incloent-hi tres esmenes d’addició presentades pels socialistes, a través de les quals s’expressa el reconeixement específic a tots els jueus, els jueus conversos i els seus descendents que patiren a les Illes Balears, i específicament a Mallorca, la repressió antisemita fins ben entrat el segle XX.

“Els llinatges Aguiló, Bonnín, Cortès, Fortesa, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Valleriola i Valls varen ser contínuament discriminats a Mallorca, fins i tot inclosos en llistes de la Falange Española per lliurar al règim de Hitler. És una qüestió que ens aclapara”, ha exposat Ferrer.

Així mateix, amb aquestes esmenes s’ha aprovat reconèixer i agrair la tasca dels autors i creadors que han contribuït a la recuperació de la memòria d’aquestes persones que patiren la repressió, com és el cas de Carme Riera amb Dins el darrer blau, i s’insta al Govern, els consells i els ajuntaments a impulsar accions que també contribueixin a la recuperació de la memòria.

“És de justícia dur a aquesta cambra la memòria d’aquestes persones, moltes d’elles encara vives, i que recorden la repressió que es va practicar a les nostres ciutats i pobles”, ha conclòs Ferrer.

Comments are closed