Convalidat el decret “necessari i imprescindible” d’impuls i estímul del Parc Bit que “afavorirà la diversificació econòmica de les Balears”

Aquest nou text regularà de manera concreta les activitats permeses en el Parc Bit, diferenciant clarament entre els usos principals i els secundaris

El Parlament de les Illes Balears ha convalidat, amb el vot favorable de tots els grups, el Decret Llei de mesures urgents per impulsar i estimular el Parc Bit, un text que el diputat socialista Jordi Marí ha qualificat de “necessari i imprescindible per impulsar el sector de les noves tecnologies i afavorir la implantació de professionals i projectes d’alt valor afegit que reverteixin en la nostra comunitat i la diversificació econòmica de les Illes Balears”.

Tal com ha defensat Marí, “el Parc Bit és un model consolidat, un exemple d’èxit i un pol d’atracció del talent que afavoreix la diversificació econòmica i redueix la dependència del sector turístic”.

Així mateix, el socialista ha destacat que el decret suposa “la regulació concreta de les activitats permeses en el Parc Bit, que són les que donen justificació al parc tecnològic”, ja que la normativa delimita els usos principals dels secundaris, cosa que la normativa anterior no preveia, provocant que “els usos i la finalitat del parc es veiessin difuminades”.

Marí també ha defensat la convalidació d’aquest decret en tant que l’impuls del parc tecnològic “ajudarà a reduir les desigualtats, ja que generarà un entorn d’atracció de professionals altament qualificats”.

Aquest decret respon a la necessitat de “crear un nou marc jurídic i normatiu que aportarà major seguretat jurídica per facilitar la creació de noves empreses, potenciar l’establiment en el Parc Bit de nous projectes i no perdre inversions mitjanant incentius a les empreses per fer atractiva la seva implantació en els centres dependents de la Fundació Bit”.

Unes inversions, ha justificat Marí, de “multitud d’empreses de base tecnològica que cerquen ubicacions en la Unió Europea”, a conseqüència del RDL 14/2019 i del BREXIT.

“Ha arribat el moment de deixar de créixer només en sectors consumidors de territori, com el turisme i la construcció, per apostar pel sector tecnològic”, ha conclòs Marí abans de recordar que aquesta nova normativa també evitarà “l’especulació immobiliària al Parc Bit”.

Comments are closed