El Parlament aprova una iniciativa socialista per combatre l’assetjament immobiliari

La proposta també insta el Govern de les Illes Balears a impulsar un servei d’acompanyament per a les persones amb dificultats econòmiques que es veuen amb problemes per pagar el lloguer o la hipoteca

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista perquè, mitjançant l’aplicació de la Llei d’Habitatge, es puguin detectar casos d’assetjament immobiliari i actuar contra les persones que exerceixen aquesta pràctica.

El diputat socialista Joan Ferrer, impulsor de la iniciativa, ha explicat que l’objectiu que es persegueix és combatre l’assetjament immobiliari i implantar mesures per assessorar i ajudar les persones que ho pateixen.

Ferrer ha explicat que l’assetjament immobiliari és un nou delicte que consisteix a emprar pressions psicològiques, talls de llum, avaries sense arreglar, negativa a cobrar la renda, abandonament total del manteniment de l’edifici o manca d’higiene per part de propietaris d’immobles perquè els inquilins -especialment persones grans o amb dificultats que viuen a pisos que són de renda antiga- deixin aquests habitatges per poder especular.

Així mateix, la iniciativa socialista contempla que es reforci l’assistència en termes de serveis socials a les persones que amb problemes per seguir pagant el lloguer o la hipoteca a través d’un Servei d’Acompanyament a l’Habitatge.

“El que volem és que aquest servei pugui tenir cura de les persones que pateixen assetjament immobiliari, però també de totes aquelles que passen per seriosos problemes econòmics per fer front a les despeses del seu habitatge”, ha explicat Ferrer.

Finalment, la Proposició No de Llei també insta el Govern d’Espanya perquè, a través de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i el Poder Judicial, s’intensifiquin i millorin les mesures de detecció, persecució i sanció d’aquest delicte.

Comments are closed