El PSIB-PSOE assegura que la Llei de la Ciència suposarà un punt d’inflexió per avançar cap a un nou model productiu i la diversificació de l’economia de les Illes Balears

La portaveu del Grup Parlamentari Socialista ha destacat altres temes que es debatran al Ple com són la Llei d’Arxius i Gestió Documental  i la convalidació del Decret Llei de Prestacions socials de caràcter econòmic

La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Pilar Costa, ha assegurat que la Llei de la Ciència “suposarà un punt d’inflexió per avançar cap a un nou model productiu i la diversificació de l’economia de les Illes Balears”. Cal recordar que el Parlament de les Illes Balears debatrà, en sessió extraordinària, la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació de les Illes Balears, que actualitzarà la de l’any 1997.

D’aquesta manera, Costa ha exposat que “una de les mesures que contempla la nova llei és la de garantir una estabilitat pressupostària per a la recerca, amb un clar compromís per incrementar de manera progressiva la inversió en recerca fins a assolir el 2% dels pressuposts de la Comunitat Autònoma”, unes declaracions que ha fet la portaveu socialista al Parlament de les Illes Balears després de la Junta de Portaveus.

Costa ha posat en valor que “una de les fites que també aconsegueix aquesta llei és la de la creació de l’Institut de la Recerca de les Illes Balears que té com a objectiu captar i retenir talent de les Illes Balears i que tots els investigadors que ho desitgin puguin quedar a les illes”.

També, Costa ha recordat que “la segona llei que s’aprovarà al Parlament és la Llei d’Arxius i Gestió Documental que modificarà l’aprovada el 2016 i incidirà notablement a la necessitat de salvaguardar el nostre patrimoni documental i el dret d’accés a tota aquesta documentació que forma part del nostre llegat com a poble”.

“La llei el que fa és clarificar conceptes i adaptar-los a la nova realitat arxivística i incorporar assumptes cabdals per l’administració, com és la gestió de la informació i documentació digital”, ha explicat la socialista qui ha aprofitat per dir que “contempla la garantia de dotar de més mitjans materials i personal al sistema arxivístic de les Illes Balears”.

Finalment, Costa ha fet menció al Decret Llei, que es convalidarà al pròxim Ple, de Prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears. “Aquest Decret Llei regula les prestacions econòmiques que les persones vulnerables poden rebre a la nostra Comunitat i modifica i millora les condicions d’accés a la Renda Social Garantida”, ha conclòs.

Comments are closed