El PSIB-PSOE assegura que les mesures que planteja el Partit Popular per lluitar contra l’explotació sexual infantil i adolescent ja les duu fent l’IMAS des de fa anys

Els Socialistes de Baleares han recordat que d’ençà que es va realitzar la Comissió d’Experts, el Consell de Mallorca va implantar noves mesures i va millorar i reforçar els protocols per acabar amb aquesta xacra

Els Socialistes de les Illes Balears han assegurat, després de veure les propostes que ha presentant per xarxes socials el Partit Popular, que les mesures que planteja aquest partit per lluitar contra l’explotació sexual infantil i adolescent, ja les duu fent l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i, per tant, el Consell de Mallorca des de fa anys i, concretament, d’ençà que va tenir lloc la Comissió d’Experts on es varen implantar noves mesures i es va millorar i reforçar els protocols per acabar amb aquesta xacra.

Cal recordar que el Partit Popular no va voler participar en la Comissió d’Experts, que va tenir lloc fa 2 anys, com tampoc va mostrar interès quan es va posar en marxa la Comissió Política, dos òrgans amb un mateix objectiu: arribar a conclusions per millorar els protocols per a la lluita contra l’explotació sexual infantil i adolescent.

D’aquesta manera, cal recordar que des del 2020 s’ha reforçat el personal anomenant una coordinadora per als casos d’explotació sexual comercial infantil i adolescent encarregada de supervisar els procediments en casos de sospita o evidència d’abusos o explotació sexual infantil i adolescent; a més de coordinar els centres, les llars i les entitats, impulsar la formació i mantenir el contacte amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

També, s’ha elaborat i aprovat una nova instrucció sobre el procediment per notificar, comunicar, actuar i intervenir quan existeixen indicadors de sospita o evidència d’abús o explotació sexual infantil i adolescent. A més a més, s’ha elaborat i aprovat una nova instrucció sobre el procediment d’actuació per part del personal dels centres residencials propis i concertats de l’IMAS en els casos de sortides no autoritzades de les persones menors d’edat en acollida residencial.

En la mateixa línia, s’ha millorat la coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat amb reunions periòdiques i intercanvi d’informació i, també, s’han creat espais de coordinació amb els àmbits de justícia juvenil per reforçar la coordinació respecte als adolescents, millorar les actuacions conjuntes i coordinar les actuacions necessàries com els trasllats, els des-internaments i els ingressos.

Una de les mesures més destacades que es va posar en marxa el 2020 va ser la constitució de la Comissió Insular d’Explotació Sexual amb l’objectiu de coordinar les actuacions de totes les entitats i organismes implicats en l’explotació sexual infantil i adolescent en Mallorca i, per altra banda, estudiar i revisar els casos mitjançant la creació de subcomissions de feina.

Pel que fa a la formació, s’ha incidit en continuar formant de manera permanent als professionals especialitzats en l’explotació sexual infantil i adolescent; així com reforçar la plantilla de professionals ampliant-la amb dos nous psicòlegs especialitzats per a la plantilla de la Unitat de Valoració de l’abús sexual i infantil.

Programes específics que s’han posat en marxa 

Un dels programes amb els quals compta l’IMAS és el d’acolliment residencial especialitzat per al tractament de joves víctimes d’explotació sexual infantil i adolescent amb un màxim de 8 places on es treballa la recuperació del menor generant un espai segur emocional i físic a través d’un vincle afectiu de confiança amb els professionals que els acompanyen durant aquest procés.

Cal destacar el programa de Famílies Abric d’acollida especialitzada que està dirigit a persones que tinguin una predisposició i una titulació especialitzada en l’àmbit social i de la salut que vulguin acollir infants que requereixin una atenció intensiva, diferenciada i específica.

El programa Mentors neix de la Comissió d’Experts i consisteix a constituir una figura de referència propera per a les joves víctimes de l’explotació sexual perquè els acompanyin durant els anys previs a la majoria d’edat i durant l’emancipació, a través de l’atenció personalitzada.

Finalment, s’ha constituït el grup de referents en victimització sexual en els centres de protecció i equips de seguiment de declaració de risc, una figura que és de nova creació per recomanació de la Comissió d’Experts. Per poder dur a terme aquesta figura s’han format professionals contra la victimització a infants als centres residencials.

Comments are closed