El PSIB-PSOE considera positiu que “per primera vegada en 20 anys arribem als 370 milions d’euros d’inversions canalitzades per l’Estat”

Cosme Bonet ha expressat el suport del PSIB-PSOE a uns Pressuposts Generals de l’Estat que seran els més socials de la història

El portaveu del Grup Territorial socialista de Balears al Senat i president de la Comissió d’Hisenda a la cambra alta, Cosme Bonet, ha expressat el suport del PSIB-PSOE a l’avantprojecte de Pressuposts Generals de l’Estat que ahir entraven al Congrés per a la seva tramitació parlamentària.

Bonet ha explicat que “són uns pressuposts molt positius per al conjunt de la ciutadania”, atenent que “davant les difícils circumstàncies que estam patint esperàvem uns PGE amb una forta inversió social i trobam que són els més socials de la història”.

En aquest sentit, el senador socialista ha defensat que els Pressuposts Generals de l’Estat conté pujades socials importants, “com la partida d’educació, que augmenta un 70%, la de salut, que augmenta un 150% o la d’habitatge, que apuja un 367%”, la qual cosa demostra que estam davant uns comptes que miren per les necessitats socials del país”.

A més a més, Bonet també ha destacat “la revalorització de les pensions, amb un 0,9% en relació a l’IPC i un 1,8% les no contributives, amb la qual cosa estam mirant per la gent que més necessitats pot tenir”.

El senador socialista per Mallorca també ha fet referència a l’impuls que fan els PGE a la fiscalitat progressiva, “amb algunes pujades d’imposts a qui més té i d’altres nous com la taxa Google i la taxa Tobin, les quals ens posen al nivell d’una fiscalitat moderna a nivell europeu”.

Pel que fa als pressuposts en relació amb les Illes Balears, Bonet ha remarcat que “la inversió directa, que és només una part del pressupost, arriba als 200 milions d’euros, que són 50 més que el projecte de PGE del 2019”.

Així i tot, Bonet ha apuntat que per a les illes “és important la inversió que ve a través de convenis i acords amb el Govern autonòmic i que afecten a competències i infraestructures que depenen de la comunitat autònoma. Per això, el senador socialista ha destacat el conveni de turisme amb 20 milions d’euros, el conveni per a infraestructures ferroviàries de 10 milions i el conveni amb consells insulars per carreteres i habitatge de 10 milions d’euros.

Pel que fa als pressuposts per al 2021 Bonet ha insistit en què “s’ha de tenir molt en compte l’arribada dels primers fons europeus, amb 133 milions d’euros que ens situen per damunt de la mitjana en el repartiment d’aquests recursos”. Sumant inversió directa, convenis i fons europeus, ha dit Bonet, arribam per primera vegada en 20 anys a una inversió canalitzada per l’Estat de 370 milions d’euros”.

Per això, Bonet ha emfasitzat en què són uns pressuposts positius, sense oblidar que “la partida de la qual se’n beneficiaran més ciutadans de les Illes Balears serà quan a 31 de gener contem la inversió que s’haurà fet en el pagament dels ERTO a les nostres illes i trobem 1.270 milions d’euros per a protegir als treballadors de les illes, als quals s’han de sumar 440 milions del fons autonòmic no reemborsable més les ajudes, crèdits i prestacions posades en marxa pel Govern d’Espanya.

Comments are closed