El PSIB-PSOE expressa la seva preocupació per l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre l’Oficina Anticorrupció que constata un incompliment reiterat de la normativa legal existent

La Comissió d’Hisenda ha aprovat, amb el vot favorable de la gran majoria dels grups parlamentaris de la cambra, una sèrie de propostes de resolució encaminades a corregir els incompliments detectats per la Sindicatura i a retre comptes de les actuacions fetes per l’Oficina Anticorrupció

El Grup Parlamentari Socialista ha expressat la seva preocupació per l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre l’Oficina Anticorrupció en l’exercici del 2019, durant la Comissió d’Hisenda del Parlament de les Illes Balears.

Un informe que, segons el diputat socialista Jordi Marí, “acredita un tipus d’actuació, reiterada i específica, de manca de fidelitat als procediments administratius i legals existents”.

Marí ha considerat “acreditat per part de la Sindicatura de Comptes”, el fet d’assimilar treballadors a alts càrrecs amb un document com la RLT, seleccionar i contractar personal sense completar el procediment marcat per l’article 22 de la llei que regula la mateixa oficina, pagar complements salarials abans de la seva aprovació, no aportar documentació de contractes i no tenir signatures vàlides que permetin garantir la validesa dels documents.

A més a més, el diputat socialista ha destacat dues conclusions de l’informe de la Sindicatura de Comptes, per les quals es dictamina que l’activitat contractual de l’Oficina no s’ha desenvolupat de conformitat amb la normativa legal aplicable i que és una pràctica recurrent ometre tràmits essencials prevists legalment.

Per tot plegat, la Comissió d’Hisenda ha aprovat quatre propostes de resolució presentades de manera conjunta pels grups parlamentaris Socialista, Més per Mallorca, Unides Podem, Ciutadans i Vox. La primera s’ha aprovat per unanimitat, mentre que la resta s’han aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte del PP, que ha votat abstenció.

Específicament, les propostes demanen:

Primera.- El Parlament de les Illes Balears proposa la compareixença de l’actual director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears a la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears amb la finalitat de retre comptes sobre l’informe 185/2021 de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, referit al compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, corresponent a l’exercici 2019.

Segona.- El Parlament de les Illes Balears insta a l’actuació urgent de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per tal de complir les recomanacions esmentades a l’informe en un termini de quinze dies, especialment en allò referent als actes aprovats mitjançant Relació de Llocs de Treball, expedients de selecció de personal, sistema de carrera professional i activitat contractual.

Tercera.- El Parlament de les Illes Balears constata que els fets posats de manifest per l’informe 185/2021 de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears incompleixen les finalitats principals de l’Oficina esmentades a la Llei 16/2016 de la seva creació de fomentar els valors i els principis d’ètica pública i d’integritat i dur a terme el seguiment de les obligacions que estableixen les lleis.

Quarta.- L’informe 185/2021, instat per aquesta Comissió d’Hisenda el 3/6/2020 amb el següent acord  «El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a dur a terme una auditoria de compliment de legalitat anual de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en un informe específic, i a informar-ne del seu resultat», és un procés d’avaluació que acredita l’incompliment de les obligacions i deures de la direcció de l’Oficina.

Comments are closed