Horitzons de Futur

A la Comissió Executiva del PSIB-PSOE del 6 de maig de 2020 es va aprovar impulsar un espai de debat intern per fixar les bases del posicionament les socialistes per a les Illes Balears post-COVID.

El resultat és un document dividit en tres grans eixos que posen el focus en els valors, les transformacions i els objectius que haurà d’afrontar el Partit Socialista després de la pandèmia.

Aquest procés de reflexió, titulat Horitzons de Futur per a les Illes Balears, és fruit de mesos de feina. En la seva elaboració hi han participat més de 250 militants en 55 reunions telemàtiques i presencials i amb 10 trobades amb la militància.

Eix 1: Els valors de la comunitat després de 2020

L’eix 1 posa en relleu els efectes de la pandèmia en la societat, analitzant quins valors i, sobretot, quins valors progressistes permetran governar el futur del planeta després de les successives crisis que hem viscut des de l’inici del segle XXI i, molt especialment, amb aquesta pandèmia.

Eix 2: Els drets i la seva garantia després de 2020

L’eix 2 se centra en els drets de les persones i el paper de la política per garantir-los, alertant de les disfuncions del sistema institucional que ha evidenciat la pandèmia. L’objectiu és proposar les reformes necessàries per reforçar el sistema públic, que ha de ser el motor per a la recuperació d’aquesta crisi.

Eix 3: L’economia i la terra després de 2020

El tercer eix pretén definir les bases d’un sistema econòmic més just, equitatiu i sostenible. En aquesta crisi no només hem de perseguir la recuperació, sinó també assolir les transformacions necessàries per corregir les ineficiències del nostre sistema.

Acte virtual de presentació eix 1

Acte virtual de presentació eix 2

Acte virtual de presentació eix 3

Afilia’t al partit socialista

Ajuda’ns a construir un futur millor