De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informam que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de PSIB-PSOE amb la finalitat d’atendre les seves consultes.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: carrer de Miracle 1, 1r pis. 07002 Palma (Illes Balears).

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per al tractament de les mateixes.

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitam també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

En particular, i fi a donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de dades, li demanam el consentiment per rebre comunicacions a través de sistemes de missatgeria instantània amb la finalitat d’agilitar la gestió en la transmissió de la informació.

L’informam que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic balears@psib-psoe.com

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.