Els socialistes de Sóller presenten al·legacions a la proposta de l’Ajuntament per a la construcció d’un aparcament al Camí del Cingle

Els socialistes han demanat que les decisions es prenguin basant-se en un estudi específic de mobilitat i han sol·licitat replantejament de la ubicació, el sobredimensionament, la concessió de les obres i l’explotació de l’aparcament projectat.

Els Socialistes de Sóller han presentat un conjunt d’al·legacions sobre l’estudi de viabilitat econòmica i financera i avantprojecte per a la concessió de l’obra de construcció i explotació d’un aparcament soterrat al camí del Cingle del Port de Sóller.

En primer lloc, els socialistes qüestionen tant la ubicació com les dimensions de l’aparcament soterrat que es pretén ubicar a l’espai lliure públic del camí del Cingle, ja que, asseguren, no hi ha cap estudi específic de mobilitat que n’avali la localització, ni el número i tipus de places que es pretén crear.

Per això, els socialistes han demanat que s’elabori un estudi específic de mobilitat i aparcaments al Port de Sóller abans de fer més passes, tot advertint que “dirigir una part important del trànsit a una zona tan cèntrica com és el Camí del Cingle pot provocar problemes de congestió importants”.

En segon lloc, el grup municipal socialista ha presentat al·legacions sobre el sobredimensionament de l’avantprojecte d’obra de zona verda i aparcament. El portaveu socialista, Jaume Mateu, ha expressat la seva preocupació per la intenció de l’equip de govern d’ubicar, just al cor del nucli urbà tradicional del port, “una edificació soterrada de 4 plantes que sembla excessiva per la parcel·la on se situa”, a més del cost inicialment previst de 6 milions d’euros, que “pareix també excessiu per la quantitat de places que es podrien obtenir, sense comptar amb els possibles sobrecostos no previstos en l’execució de les obres, que a més serien molt complexes per l’elevat grau d’excavació”.

Els socialistes han demanat també que es redimensioni el projecte per garantir que tota la parcel·la de l’antic polvorí i actual Parc del Cingle segueixin funcionant, en la seva superfície, com una zona verda i un espai lliure públic de qualitat, ja que “la dimensió i característiques de l’aparcament projectat fan que sorgeixin dubtes sobre la viabilitat de mantenir aquest terreny com l’autèntic pulmó verd del Port que és actualment”.

Per últim, el grup liderat per Mateu ha presentat al·legacions sobre el model de gestió i explotació proposat, ja que, per una banda, “la proposta de gestió presentada es fonamenta en una concessió per obra i servei per a quaranta anys, que veim injustificada, ja que és un temps molt superior al necessari per amortitzar el contracte i obtenir-ne rendibilitat econòmica”. A més, per l’altra banda, Mateu ha assegurat que “amb la redimensió del projecte que demanam els socialistes, es podria arribar a assumir una gestió directa per part de l’Ajuntament amb un pla de finançament adequat”.

Mateu ha assegurat que “esperam que l’equip de govern tengui en compte les nostres al·legacions, ja que l’avantprojecte presentat ens genera dubtes seriosos, i creim que hem presentat un seguit de propostes en positiu que farien el projecte més adequat per a les necessitats reals del nucli urbà del port”.

Recursos addicionals

Leave a Reply