El Parlament aprova la proposta socialista per impulsar la participació activa de la gent gran i persones jubilades en la vida pública

Els socialistes han defensat l’estratègia de vacunació contra la COVID-19 destacant que aquesta setmana ja estaran immunitzades les residències de gent gran i de persones amb discapacitat

El ple del Parlament ha aprovat una iniciativa impulsada pel Grup Parlamentari Socialista per afavorir la participació activa de la gent gran i de les persones jubilades en la vida pública i en els processos de presa de decisions mitjançant, entre altres mesures, la creació dels Consells de Gent Gran a tots els municipis de les illes.

El diputat socialista Enric Casanova, impulsor de la Proposició No de Llei, ha remarcat que els principals objectius d’aquesta iniciativa són, d’una banda, afavorir un envelliment actiu per a aquest col·lectiu i posar a la seva disposició eines de participació per fer front a situacions d’aïllament i solitud no desitjades i, d’altra banda, que les institucions puguin aprofitar la seva experiència i coneixements per adoptar decisions més acurades sobre problemàtiques específiques que afectin aquest col·lectiu.

En aquest sentit, Casanova ha recordat que l’informe de la ponència sobre l’envelliment de la població de les Illes Balears aprovat en la Comissió d’Assumptes Socials el març de 2018, es parla de la necessitat de tenir una jubilació i un envelliment actius, tant físic com social i emocional.

“La pandèmia ha colpejat especialment les persones grans, i s’han de facilitar totes les eines perquè aquestes persones puguin sentir-se vives i superin l’impacte emocional, físic i psicològic que està suposant aquesta situació sanitària”, ha insistit Casanova, qui també ha posat l’accent en la manera com l’esclat de la vida “telemàtica”, pot agreujar les situacions d’aïllament i, en conseqüència, derivar en problemes afegits com l’afebliment de les relacions socials, el trencament d’estructures familiars i l’avanç de situacions de solitud.

La iniciativa, signada conjuntament per la majoria de grups parlamentaris de la cambra, també insta el Govern de les Illes Balears a assegurar la participació efectiva d’aquestes persones, seguint els principis d’accessibilitat, no discriminació tecnològica i adaptació de mitjans i llenguatges per evitar situacions d’exclusió.

Pla de vacunació contra la COVID-19

D’altra banda, el Grup Parlamentari Socialista ha defensat en el ple d’avui l’estratègia de vacunació contra la COVID-19 i el fet que es basi en els principis de necessitat, equitat i reciprocitat, els quals garanteixen que la vacuna arribi a les Comunitats Autònomes en funció de la denominada ‘població diana’ a vacunar en cada una de les fases.

Aquesta estratègia ha fixat com a col·lectius prioritaris i, per tant, els primers en rebre la vacuna, els usuaris i treballadors de les residències tant gent gran com de persones amb discapacitat i els professionals sanitaris que estan en la primera línia de lluita contra el virus.

En aquest sentit, el diputat Juli Dalmau ha destacat que al llarg d’aquesta setmana ja estaran vacunats de manera definitiva tant els usuaris com el personal de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat alhora que es continuarà avançant amb la immunització del personal sanitari de primera línia.

De fet, la protecció d’aquests col·lectius més vulnerables està essent possible gràcies a l’estratègia de la Conselleria de Salut de reservar les segones dosis, la qual Dalmau ha alabat especialment atesos els problemes de producció i distribució que s’han donat els darrers dies.

Comments are closed