El Parlament aprova una proposta socialista per mantenir la seguretat sanitària als accessos dels centres educatius i els seus voltants

La iniciativa es va registrar al setembre, quan els centres educatius organitzaven accessos, horaris i circuits de circulació, i demana al Govern que continuï amb aquesta bona tasca de mantenir les escoles segures

La Comissió d’Educació, Recerca i Cultura del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei impulsada pel Grup Parlamentari Socialista per demanar al Govern que mantengui, com fins ara, els accessos als centres educatius segurs per a tothom, especialment per als infants, a través de la col·laboració entre les administracions públiques i les entitats de voluntariat.

L’impulsor de la iniciativa, el diputat socialista Enric Casanova, ha emmarcat aquesta proposta en el moment en el qual es va registrar, al mes setembre, quan els centres educatius es trobaven en un procés d’organització dels accessos, horaris i circuits de circulació per mor de la pandèmia.

Casanova ha exposat que amb la nova organització dels centres, molts varen haver d’habilitar nous accessos, fet que va multiplicar la necessitat d’ordenar aquestes situacions per evitar aglomeracions i contribuir a la fluïdesa circulatòria.

El diputat, respecte d’això, ha elogiat la tasca de les policies locals per evitar aglomeracions, embussos i accidents, però ha posat de relleu que algunes vegades es fa necessària la col·laboració de més personal, atès que diversos centres educatius poden coincidir a les entrades i sortides i els efectius policials no donen a bastament.

És per aquest motiu que el diputat ha realçat la implicació de tota la comunitat educativa per mantenir els centres i els seus voltants com a espais segurs a les hores d’entrada i sortida i ha agraït l’excepcional tasca que, en aquest sentit, realitzen les AMIPAS dels centres.

La iniciativa, en concret, insta el Govern a facilitar, amb la col·laboració dels consells insulars i els ajuntaments, la implementació de mesures que garanteixin uns accessos segurs a les escoles, a col·laborar amb les entitats de voluntariat per desenvolupar protocols de seguretat i fluïdesa circulatòria i a dotar-les amb els recursos necessaris perquè així ho puguin fer.

Comments are closed