Per un esport sense LGTBIfòbia

Des del Grup Parlamentari Socialista impulsarem iniciativa per promoure i difondres les bones pràctiques esportives, assegurant la lliure participació i d’igualtat d’oportunitats del col·lectiu LGTBI

El 19 de febrer de 1961 va néixer a Londres Justin Fashanu. D’origen nigerià, Justin va exercir la major part de la seva carrera esportiva al futbol anglès, essent el primer futbolista en actiu que va fer pública la seva homosexualitat. Amb 37 anys, Fashanu moria tràgicament víctima de la presió mediàtica i personal enfront de les acusacions que patia sobre un possible delicte d’abús sexual, havent ja la Policia abandonat el cas per falta de proves.

L’abril del 2013, Jason Collins -en aquell moment era jugador en actiu de bàsquet a l’NBA- reconeixia  públicament, en una entrevista a Sports Illustrated, la seva homosexualitat. El jugador, que no havia destacat tampoc gaire en la lliga de bàsquet més exigent del planeta i ben aprop de la seva retirada, es convertia ràpidament en una icona mediàtica al pais nordamericà. De fet, la seva camiseta va ser una de les més comprades pels seguidors durant la temporada 2013/14.

El 19 de febrer de 1961 va néixer Justin Fashanu, el primer futbolista en actiu que va fer pública la seva homosexualitat. Amb 37 anys, moria tràgicament víctima de la presió mediàtica.

Els reconeixements públics de la sexualitat de Fashanu i Collins comparetixen característiques similars: els dos reconeixien la seva homosexualitat en una edat ja avançada, els dos practicaven professionalment els que, segurament, són els esports més mediàtics de l’actualitat, i els dos passaven a ser reconeguts més per la seva sexualitat que per la seva carrera esportiva.

Avui, s’ha avançat en la integració i tolerància de les persones LGTBI a dins de la societat, també amb la legislació vigent, ja que la Carta dels drets Fonamentals de la Unió Europea garanteix que es “prohibeix tota discriminació i, en particular, l’exercida per raó de sexe o orientació sexual”.

A les Illes Balears, la llei 8/2016 garanteix els drets de Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals i Intersexuals i estableix les condicions perquè les persones LGTBI puguin exercir els seus drets amb llibertat i igualtat sense cap tipus de discriminació

A les Illes Balears, la llei 8/2016 garanteix els drets de Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals i Intersexuals i estableix les condicions perquè les persones LGTBI puguin exercir els seus drets amb llibertat i igualtat sense cap tipus de discriminació, garantint la igualtat d’oportunitats en la participació i la representació en tots els àmbits de la vida social i contribuint a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social d’aquestes persones.

Així i tot, avui encara assistim a clars prejudicis a l’esport respecte de les persones del col·lectiu LGTBI, els quals s’agreugen encara més a l’esport d’elit, mediàtic i publicitat, on la falta de referents és evident i alarmant, i on la lliure orientació sexual es troba a dins de l’armari o passa a ser més reconeguda que les pròpies fites de l’esportista en qüestió.

Avui encara assistim a clars prejudicis a l’esport respecte de les persones del col·lectiu LGTBI, els quals s’agreugen encara més a l’esport d’elit, mediàtic i publicitat

Sense que cap persona pugui ser pressionada per ocultar, suprimir o negar la seva orientació o condició sexual s’ha de garantir la protecció efectiva enfront de qualsevol acte de violència o agressió contra la vida, la integritat física o moral.

Per això, des del Grup Parlamentari Socialista proposarem l’aprovació d’una iniciativa legislativa al Parlament de les Illes Balears perquè es promoguin i difonguin les bones pràctiques esportives, assegurant la lliure participació i d’igualtat d’oportunitats del col·lectiu LGTBI, ampliant les accions en favor de la tolerància i desenvolupant un Programa de Foment de la Igualtat.

Des del Grup Parlamentari Socialista proposarem l’aprovació d’una iniciativa perquè es promoguin i difonguin les bones pràctiques esportives, assegurant la lliure participació i d’igualtat d’oportunitats del col·lectiu LGTBI

Perquè s‘ha de garantir la igualtat d’oportunitats de les persones trans* i intersexuals en els esdeveniments esportius, dotant de mitjans suficients els certàmens d’àmbit esportiu per tal de prevenir que no s’atempti especialment contra el desenvolupament personal de menors i joves LGTBI en situació de vulnerabilitat o aïllament, essent necessari elaborar un protocol contra l’assetjament per identitat de gènere i LGTBIfòbia a les competicions esportives.

Avui, 19 de febrer, dia contra la LGTBIfòbia al món de l’esport, i en homenatge a Justin Fashanu, hem de seguir fent que l’esport, a més d’una activitat física, sigui una oportunitat per treballar els valors i la convivència.

Joan Mascaró
Diputat del PSIB-PSOE per Menorca

Comments are closed