El PSIB-PSOE celebra la validació d’un decret llei que “dóna oportunitats a tothom i permet una societat amb menys desigualtats i més cohesió social”

Beatriu Gamundí: “Apostam per una sortida de la crisi per l’esquerra i justa, que no recaigui en els mateixos de sempre: les persones més vulnerables”

El Grup Parlamentari Socialista ha celebrat que el ple del Parlament hagi validat el Decret Llei de prestacions socials, un text que revisa el sistema de prestacions socials de la Comunitat Autònoma per adaptar-lo a la nova realitat estatal, fruit de l’aprovació de l’Ingrés Mínim Vital, i que permetrà “donar oportunitats a tothom” i assolir “una societat amb menys desigualtat i més cohesió social”.

“Volem demostrar amb fets que hi ha una manera diferent d’abordar la crisi”, ha exposat la diputada socialista Beatriu Gamundí en la defensa del decret llei, insistint en el fet que els socialistes aposten per “una sortida de la crisi per l’esquerra, que posi l’accent en reforçar el sistema públic, creant i consolidant drets de ciutadania i oferint una sortida justa que no recaigui en els mateixos de sempre: els més vulnerables”.

Mitjançant aquest decret llei, la Renda Social Garantida, el nou dret subjectiu aprovat per unanimitat el 2016 pel Govern de les Illes Balears, s’adaptarà a l’Ingrés Mínim Vital, la prestació estatal aprovada recentment pel Govern d’Espanya i que s’espera que beneficiï a fins a 14.000 persones arreu de l’arxipèlag.

Paral·lelament, amb aquest decret llei, la Renda Social Garantida ampliarà els perfils dels beneficiaris i en reduirà els requisits d’accés, per poder estendre l’escut social a persones amb situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda.

D’aquesta manera, s’amplia l’edat dels perceptors, els quals també veuran reduït de tres a un any l’estada mínima de residència per poder sol·licitar la prestació. Així mateix, també s’incrementaran les quanties a percebre a través de la Renda Social, especialment per a les famílies amb menors.

El Decret Llei, ha recordat Gamundí, també eleva a rang de llei altres prestacions socials, com la Renda d’Emancipació dels joves extutelats, que també s’equipararà a les quanties de l’Ingrés Mínim vital, a més de vincular-ho al pla educatiu individual.

En darrer terme, Gamundí ha assenyalat la importància cabdal del nou Ingrés Mínim Vital en la lluita contra les desigualtats, i ha equiparat la seva aprovació a altres fites posades en marxa pel Partit Socialista, com la Llei General de Sanitat, el Pla de Serveis Socials o l’aprovació de les Pensions no Contributives, del matrimoni igualitari i de la Llei de Dependència.

Comments are closed