Un any de legislatura

Avui fa just un any iniciava la X legislatura del Parlament de les Illes Balears. El Partit Socialista, vencedor als comicis de maig, entrava a la cambra en aquesta etapa de la mà de dinou diputats i diputades plens amb força, il·lusió i compromís. El company Vicenç Thomàs era escollit president del Parlament.

Fèiem història. La ciutadania avalava la gestió del govern de na Francina Armengol, ens situava com a primera força política i ens donava la possibilitat d’una segona legislatura consecutiva de pacte d’esquerres, aprofundint en les polítiques progressistes i d’enfortiment de l’estat del benestar, en la lluita contra les desigualtats, amb el feminisme com a motor del canvi i des de la sostenibilitat ambiental.

En aquest any el Grup Parlamentari Socialista hem convalidat al Parlament iniciatives tan importants com la regulació en contra del turisme d’excessos, amb el qual deim al món que volem un turisme de qualitat, familiar, que vengui a les nostres illes per gaudir de tota la nostra oferta turística i no a engatar-se, o el decret llei d’habitatge, que posa fil a l’agulla per promoure habitatge a preu assequible i facilitar l’accés a l’habitatge, especialment a les persones en situació de vulnerabilitat o dificultat econòmica.

La crisi del coronavirus ha sacsejat fortament la nostra salut, economia i societat, i des del Grup Parlamentari Socialista hem tengut clar des del primer segon que aquesta crisi no podia convertir-se en una crisi de solidaritat i que en els moments difícils, més que mai l’administració ha d’ajudar a tirar del carro per reflotar l’economia i garantir els llocs de feina.

Dins del paraigua del Pla per a la Reactivació Econòmica i Social hem aprovat el decret llei de reactivació econòmica i social, pactat amb els agents socials, que ajudarà a pal·liar les difícils previsions econòmiques provocades per la COVID-19. Una reactivació ràpida de la nostra economia per ajudar als treballadors i treballadores a resistir el cop.

La reactivació ha de ser sobre sòl urbà i es complementa amb la normativa de protecció del territori aprovada aquesta mateixa setmana, perquè vivim en un territori fràgil. Per aquesta raó hem reforçat la protecció del nostre entorn desclassificant sòl urbanitzable que fa més de vint anys que no s’ha desenvolupat, regulant els falsos urbans i prohibint a Mallorca la construcció en sòl rústic a les Àrees de Prevenció de Risc.

En aquest primer any de legislatura els diputats i diputades socialistes hem registrat iniciatives destinades a enfortir l’Estat del Benestar, a millorar els serveis públics, a ampliar els drets i llibertats, a garantir la igualtat d’oportunitats i a pal·liar les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques de la COVID-19.

En un any tot ha canviat molt, ara bé, el que sempre hem defensat els i les socialistes segueix intacte: uns serveis públics que protegeixen els més vulnerables, una educació pública i de qualitat, una sanitat universal, la dignitat en l’atenció als nostres majors, les residències públiques, el sistema de dependència s’han constatat més necessaris que mai per a millorar la vida de la gent, la seva seguretat i la cohesió social.

Algú pot pensar que si hagués governat la dreta a la nostra comunitat o al Govern d’Espanya s’haurien pres tot el conjunt de mesures per a protegir als treballadors i treballadores amb els ERTO? O que s’hauria impedit desnonar a qui no ha pogut pagar el lloguer durant tot l’Estat d’Alarma? Algú pensa que el PP hauria reforçat la Renda social Garantida a la nostra comunitat  o posat en marxa un Ingrés Mínim Vital a tot l’Estat per evitar situacions de pobresa extrema que tant afecta als nins i nines? Evidentment que no. Amb la passada crisi econòmica vàrem patir quina era la seva aposta d’acomiadament de treballadors i devaluació salarial i laboral. També hem pogut contrastar durant aquests mesos què estam fent les comunitats liderades pels socialistes i què estan fent altres gestionades per les dretes.

Des del Grup Parlamentari Socialista seguirem fent feina per complir amb els compromisos que vàrem adquirir amb la ciutadania i perquè d’aquesta situació sobrevinguda originada amb la crisi de la COVID-19 ningú es quedi pel camí. És un gran repte i estic convençuda què els 19 companys diputats i diputades ens deixarem la pell.

Silvia Cano Juan.

Portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

Comments are closed