Validat el decret llei de protecció del territori amb el qual “trobam l’equilibri entre creixement econòmic i sostenibilitat ambiental i territorial”

Mercedes Garrido: “Plantejam un decret llei valent, amb solucions concretes a problemes territorials de les illes que vénen de molt lluny i que aposta per la seguretat jurídica”

El ple del Parlament de les Illes Balears ha validat, amb els vots a favor del Grup Parlamentari Socialista, el decret llei de protecció del territori amb el qual “trobam l’equilibri entre creixement econòmic i sostenibilitat ambiental i territorial”.

Així ho ha expressat la diputada socialista Mercedes Garrido, qui ha explicat que amb aquesta normativa “hem estat capaços de trobar l’equilibri entre les mesures d’impuls a la inversió tan necessàries en els moments de crisi econòmica en què vivim i les mesures de preservació del territori i el paisatge, tan necessàries per preservar la nostra identitat i la nostra economia de futur”.

Garrido ha remarcat que “la recuperació econòmica i l’extraordinària situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 no és incompatible amb la protecció del territori, la defensa del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic”.

Per això, la normativa fa referència als sòls urbanitzables, desclassificant aquells que no estaven en fase de transformació ni material ni administrativa; al sòl rústic, prohibint l’edificació d’habitatges en les Àrees de Prevenció de Risc de Mallorca; i al sòl urbà, on es dóna marge de temps als Consells Insulars o al Govern per donar una solució als falsos urbans.

“Podem afirmar que posam en marxa un decret llei valent, amb solucions concretes a problemes territorials que tenen les nostres illes i que vénen de lluny, apostant per la seguretat jurídica en el desenvolupament o amb la protecció de sòls que des de fa molts d’anys era impossible desenvolupar o que de manera urgent necessitaven una protecció”, ha defensat la diputada socialista.

Garrido ha fet referència a l’argument de la dreta que aquest decret enfonsa l’economia de petits empresaris locals assegurant que “en el fons el que defensen és que es pugui construir en zones de risc, oblidant els dos incendis que van arrasar la Serra de Tramuntana, avui Patrimoni de la Humanitat, les inundacions del Llevant de Mallorca i les roques caigudes sobre cases a Bunyola”.

Garrido també ha advertit a Biel Company que “amb aquest decret llei intentam arreglar el desgavell i a la manca de seguretat jurídica que vostè va muntar amb el decret 2/2012, donant una solució definitiva als falsos urbans”, tot recordant que “la política del PP va ser legalitzar edificacions i urbanitzacions il·legals en sòl rústic”.

En qualsevol cas, la diputada del Grup Parlamentari Socialista ha considerat necessari “treballar en un model territorial, turístic i social de Balears que eviti els processos que puguin contribuir al col·lapse i degradació del destí turístic, impulsant la competitivitat sostenible de les illes basada en un creixement econòmic inclusiu, en l’ús eficient dels recursos, en la protecció ambiental, en la lluita contra el canvi climàtic i en l’equilibri territorial”.

Finalment, per a Garrido els conceptes clau a utilitzar són “contenció del consum desmesurat del territori amb una anàlisi acurat de les necessitats de creixement, i seguretat jurídica, perquè ha arribat l’hora que les administracions es posin al capdavant i d’una vegada per totes donin solucions als terrenys que des de fa més de 20 0 30 anys no n’han tengut”.

També amb els vots del Grup Parlamentari Socialista s’ha aprovat que el decret llei no es tramiti com a projecte de llei.

Comments are closed