Validat el decret llei de reactivació econòmica que permetrà “que no tornin a pagar els mateixos la crisi econòmica generada per la COVID-19“

Mercedes Garrido: “Aprovam mesures concretes, clares valentes i d’impacte directe sobre la nostra economia, permetent que es mobilitzin fins a 3.500 milions d’euros i 31.000 llocs de feina”

El ple del Parlament de les Illes Balears ha validat, amb els vots del Grup Parlamentari Socialista, el decret llei de reactivació econòmica, amb el qual es pretenen pal·liar les difícils previsions econòmiques derivades de la pandèmia de la COVID-19, que poden ser d’una contracció de fins al 30% del PIB en el cas de Balears.

Segons ha defensat la diputada socialista Mercedes Garrido, “aquesta crisi no la poden tornar a pagar aquells que ja van pagar l’anterior i de la qual tampoc n’eren responsables”, afegint que “és l’hora de rescatar persones, treballadors i el teixit productiu de les illes”.

Precisament això és el que fa el decret llei validat avui, ha explicat Garrido, amb “mesures concretes, clares valentes i d’impacte directe sobre la nostra economia, permetent que es mobilitzin fins a 3.500 milions d’euros i 31.000 llocs de feina”.

Garrido ha remarcat l’ampli consens que el decret llei té, “tant de la resta d’institucions autonòmiques com de la mesa de diàleg social, un consens importantíssim en un moment molt complicat per la nostra economia en el qual impulsam aquesta normativa per aconseguir una recuperació ràpida amb mesures temporals, excepcionals i urgents”.

En aquest sentit, la diputada socialista ha insistit en què les mesures que conté el decret llei són temporals i que “tenen l’objectiu d’accelerar la recuperació econòmica i la ràpida reactivació de sectors que no depenguin tant de l’exterior, com són les energies renovables, la construcció, la reforma i rehabilitació d’habitatges, la millora de l’oferta turística amb inversions en eficiència energètica i protecció ambiental o la reconversió d’establiments turístics obsolets en habitatges de protecció oficial, equipaments sociosanitaris o equipaments tecnològics, reduint places turístiques d’ofertes que no s’ajusten al que volem del nostre sector turístic”.

Pel que fa al sector de la construcció, Garrido ha especificat que “no volem tornar al model de construcció expansiu que proposa el PP i que ens va conduir a la bombolla immobiliària i a la crisi del 2008”, sinó que “l’aposta que feim és per un altre tipus de construcció, com la rehabilitació i reforma de les edificacions existents en sòl urbà, incentivant el sector a sòl urbà sense haver de consumir nous terrenys”.

En relació amb la millora de l’oferta turística, Garrido ha recordat que “aprovam una sèrie de mesures que permetran que durant 18 mesos es puguin fer inversions lligades a la sostenibilitat, la millora de l’oferta i l’adaptació a les exigències sanitàries”, deixant clar que “no suposen ni un augment de places turístiques ni tampoc un augment d’altures als hotels”, per la qual cosa “res tenen a veure aquestes propostes amb l’antiga disposició de la llei turística del PP, la qual permetia augmentar dues altures als hotels o fins i tot que un arquitecte de reconegut prestigi pogués fer el que volgués”.

A més a més, la diputada socialista també s’ha referit a les mesures d’estímul a la instal·lació d’energies renovables, perquè “la reactivació econòmica ha de tenir un component de sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic”.

En definitiva, ha defensat Garrido, “el decret llei validat avui manté l’equilibri entre continuar amb la línia ja iniciada de diversificació econòmica apostant per nous sectors productius mentre també s’incentiva els sectors que en aquests moments estan preparats per generar llocs de feina de forma immediata i que no depenen tant de l’acció exterior”.

Finalment, la diputada del Grup Parlamentari Socialista ha criticat la postura del PP en relació amb el decret llei, assegurant que “fa dues setmanes els sentíem dir que eren els autors intel·lectuals del decret llei, mentre que ara diuen que no servirà per reactivar l’activitat econòmica; no serà que els han cridat des de Gènova i els han renyat per no seguir les instruccions d’obstruccionisme i crispació dictada per la direcció estatal del seu partit?”.

Per això, Garrido ha lamentat que “davant la pitjor crisi sanitària i mundial dels últims cent anys, la dreta i la ultradreta ha decidit volar tots els ponts de diàleg i construir trinxeres de crispació”.

Comments are closed