I Congrés de la FSB-PSOE (25 i 26 de febrer de 1978)

Els dies 25 i 26 de febrer de 1978 es va celebrar, al Palau de Congressos del Poble Espanyol de la Ciutat de Mallorca, el Primer Congrés de la Federació Socialista Balear del Partit Socialista Obrer Espanyol. Amb tot el risc que suposa utilitzar un adjectiu que tantes vegades ha estat usat abusivament i sense justificació, es pot afirmar que aquelles diades varen esser històriques per molts de motius.

Primer, perquè aquest Congrés va suposar la confirmació de què a les Illes hi havia una organització socialista consolidada i preparada per a oferir al nostre poble les seves alternatives: i ningú, ni tan sols els nostres contraris polítics, no podrà negar la importància vital que aquest fet té per a garantir la vigorització d’una autèntica democràcia a les Illes. I segon, entre d’altres, perquè el Congrés es va celebrar en el moment més oportú, quan era necessari prendre positura col·lectiva, per part del partit, devant problemes tan essencials com l’autonomia o la necessitat d’escometre l’endreç del desgavell econòmic que ens han deixat, com heretge enmetzinat, la corrupció, l’enxufisme i la incompetència dels qui van servir i es van servir de la dictadura.

Fragment de la introducció del llibre “Guanyam la nostra llibertat. Primer Congrés de la Federació Socialista Balear”.

Delegació de Palma al 1è Congrés de la FSB-PSOE, celebrat al febrer del 1978 al Poble Espanyol. Fotografia de Carlos Aguilar Tirado. 

El llibre: “Guanyam la nostra llibertat. Primer Congrés de la Federació Socialista Balear”

La Comissió Executiva de la Federació Socialista Balear, va publicar al mes de maig de 1978 amb l’imprenta Homar, les actes i resolucions d’aquell I Congrés del nostre partit., A més dels estatuts, i les diferents ponències, podem trobar una presentació, i la transcripció del discurs d’Emilio Alonso en aquell Congrés, quan va ser escollit Primer Secretari. A continuació, podem trobar aquest “Guanyam la nostra llibertat. Primer Congrés de la Federació Socialista Balear”.

Primeres planes de la intervenció d’Emilio Alonso al I Congrés de la Federació Socialista Balear, on fou elegit “Primer Secretari”. 

La Comissió Executiva del I Congrés de la FSB

President: Josep Caules Juan
Primer Secretari: Emilio Alonso Sarmiento
Secretari d’Organització: Josep Alfonso Villanueva
Secretari d’Administració: Josep Frau Cerdà
Secretari de Relacions Sindicals: Joan Piña Oliver
Secretari de Formació: Miguel Ull Laita
Secretari de Propaganda: Joan March Noguera
Secretari de Premsa i Informació: Josep Moll Marquès
Secretari d’Assumptes Culturals: Fèlix Pons Irazazábal
Secretari de Relacions amb altres Forces Polítiques: Ramon Aguiló Munar
Secretari de Joventuts: Luis Sánchez Ondal
Secretari d’Acció Territorial: Jaume Martí Canyelles
Secretari d’Acció Territorial: Josep Munar Vich
Secretari d’Acció Territorial: Bernat Rotger Cerdà
Secretari d’Acció Territorial: Joan Tur Ramis

Acreditació d’Emilio Alonso Sarmiento al I Congrés de la FSB (1978). Es convertí en el “Primer Secretari”. Arxiu del Regne de Mallorca. Fons documental del PSIB-PSOE.

Comitè de Nacionalitat

Per Mallorca:

José Luis Martín
José Angel Barrero Radines
Marta Llompart Cassanyes
Josep Moyà Ribas
Miquel Alzina Nebot
Catalina Moyà Moll
Antoni Ramis Rabassa
Joan Miralles Rabassa
Joan Miralles Servera
Melsion Comas Serra
Ferran Porto Vila
Jaume Pizà Ginard
Miquel Serra de Gayeta

Per Menorca:

Joan A. Tur Mir
Cosme Bagur
Sebastiá Bagur Casasnovas
Avenir Mercadal Monjo
Eleuteri Pons Cardona
Angel Hidalgo Callejo

Per Eivissa i Formentera:

Bartomeu Ferrer Marí
Juan Carmona de Cozar
Jaume Ribas Prats
Antonio Guillén Boned
José Juan del Campo
Juan Costa Ferrer

Els sons d’aquell Congrés…

A continuació, trobareu uns documents sonors de valor incalculable i que des de l’Històric, s’han digitalitzat on podem escoltar algunes de les veus dels companys i companyes que assistiren al I Congrés de la FSB l’any 1978. A les diferents cintes digitalitzades, podem escoltar a Rafel Rigo Sampol (1897-1991), un dels companys històrics del nostre partit que tengué un paper fonamental durant la II República, i la Guerra Civil.

Són molt interessants tots els debats que es produeixen sobre autonomia, ensenyança, municipalisme, sindicalisme, ordenació del territori, política industrial, agricultura, pesca, joventut, o tercera edat.

Ponències diverses

Ponències sobre Autonomia

Ponències sobre Política

Ponències sobre Economia

L’Històric: l’arxiu del PSIB-PSOE

L’històric és l’arxiu del PSIB-PSOE. Un espai de la nostra organització que té com objectiu salvaguardar les històries de totes i tots els que han format part d’aquests 141 anys. Al 2016, s’inicià el procés d’ordenació i neteja del fons documental del PSIB-PSOE, que fins aleshores no existia com a conjunt reconegut per la nostra organització.