Aprovada la proposta socialista per a impulsar la creació d’habitatges compartits amb persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns d’espectre autista

Beatríu Gamundí: “El model d’habitatge compartit és el més idoni per adquirir la formació necessària per iniciar un projecte de vida independent”

La Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per assentiment, amb l’absència del VOX, la iniciativa socialista per impulsar la creació d’habitatges compartits per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb diagnòstic de salut mental i alta fragilitat relacional, és a dir, persones amb trastorns d’aspectre autista. Cal destacar que la iniciativa recull les reivindicacions de la Plataforma TEA Balears.

D’aquesta manera, la diputada del Grup Parlamentari Socialista, Beatríu Gamundí, ha explicat que “la iniciativa socialista pretén impulsar la creació d’habitatges compartits per a persones amb discapacitat intel·lectual amb diagnòstics de salut mental i alta fragilitat emocional perquè pensam que són persones capaces de prendre decisions si se’ls dona l’oportunitat de triar lliurement”.

Així, la socialista ha destacat que “el model d’habitatge compartit és el model més idoni per adquirir aquesta formació necessària per a una vida independent, ja que els habitatges compartits són un model formatiu per a una vida autònoma i independent perquè adquireixen coneixements i habilitats i els fa créixer com a persones”.

Durant la seva intervenció la diputada socialista Gamundí ha incidit que “els socialistes defensam el valor de l’equitat i, per aquest motiu, cercam des de les institucions que les persones especialment vulnerables vegin els seus drets garantits perquè puguin tenir una vida autònoma i independent”.

La iniciativa ha estat impulsada pel Grup Parlamentari Socialista i ha rebut el suport d’Unidas Podemos, Més Per Mallorca i del Grup Parlamentari Mixt i insta al Govern de les Illes Balears a regular la figura de l’habitatge compartit, com a sistema de suport per a la vida independent i desenvolupar mesures d’impuls a l’habitatge compartit per persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb diagnòstic de salut mental i persones amb alta fragilitat relacional.

A més a més, la iniciativa insta a incloure en el catàleg de prestacions de serveis socials i la figura de l’habitatge compartit com a prestació del sistema públic de serveis socials i estudiar el seu cost i la seva futura inclusió pressupostària.

També, la proposta insta al Govern de les Illes Balears a crear un grup de treball amb les associacions més representatives de persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb diagnòstic de salut mental i persones amb alta fragilitat relacional per a l’estudi de la regulació, posada en marxa i desenvolupament de mesures que impulsin habitatges compartits a les Illes Balears.

Aprovada la iniciativa socialista per a promoure la ciència ciutadana

La Comissió d’Educació, Recerca i Cultura del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la iniciativa socialista impulsada pel diputat del Grup Parlamentari Socialista Carles Bona, que han signat els grups que donen suport al govern, per reconèixer la ciència com un bé comú al qual tots i totes volem tenir accés i del qual formar part.

El socialista ha destacat que “l’objectiu principal de la Proposició No de Llei és instar al Govern de les Illes Balears a promoure la ciència ciutadana com una forma innovadora de crear espais i sinergies transdisciplinàries, on les aportacions i les metodologies procedents de alguns àmbits puguin generar una ciència més robusta i socialment rellevant”.

Finalment, la iniciativa insta al Govern de les Illes Balears a atorgar un paper actiu a la ciència ciutadana davant els problemes contemporanis, a reconèixer-la com una pràctica vàlida i valuosa dins l’àmbit acadèmic i científic, a seguir promovent i facilitant aquesta pràctica dins les nostres universitats i centres de recerca, a reivindicar el component lúdic de la ciència ciutadana i a treballar perquè la ciència ciutadana es regeixi per criteris ètics i sigui socialment responsable.

Comments are closed