Aprovada la proposta socialista per impulsar equipaments educatius, sanitaris o socials d’urgent necessitat a partir de la modificació de la Llei Montoro

El Grup Parlamentari Socialista proposarà una auditoria anual de l’Oficina Anticorrupció a través de la Sindicatura de Comptes de compliment de la legalitat, i no de forma parcial com pretenia Vox  

La Comissió d’Hisenda del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista per demanar al Govern d’Espanya que eximeixi de l’aplicació de la Llei Montoro a les administracions econòmicament sanejades i que aquestes puguin invertir en equipaments educatius, sanitaris o socials d’urgent necessitat sense que aquestes inversions comptin en el càlcul de la regla de despesa.

Així ho ha defensat el diputat socialista Jordi Marí, qui ha lamentat que “la Llei Montoro, impulsada pel PP, ha generat una situació injusta en la qual existeixen ajuntaments amb una situació financera sanejada que no poden invertir el seu romanent de tresoreria en la millora de les condicions de vida dels seus ciutadans”.

En aquest sentit, Marí ha criticat que “és una llei amb caràcter recentralitzador, amb efectes perversos sobre els municipis i que retalla el dret constitucional d’autonomia local, perquè els sous que són de tots els ciutadans no es poden dedicar a la millora dels serveis que es necessiten, sinó que s’han de dedicar íntegrament a pagar deute als bancs, i una vegada fet, en l’actualitat els bancs penalitzen a les administracions per mantenir-hi els romanents que no es poden gastar”.

De fet, es calcula que el romanent de tresoreria que els ajuntaments de Balears tenen als bancs sense poder invertir arriba a superar els 500 milions d’euros. Per això, la proposta socialista, signada també per Més per Mallorca i Unides Podem, insta al Govern d’Espanya a flexibilitzar la normativa i a permetre invertir aquests recursos als ajuntaments sanejats.

A més a més, el diputat socialista ha explicat que “les illes estam patint un augment demogràfic molt elevat, i tindrem el major creixement estatal d’aquí a 2030, la qual cosa crea una major necessitat d’equipaments socials, educatius i sanitaris que es podrien fer amb els recursos que la Llei Montoro té aturats”.

Per això, la proposta socialista aprovada també insta al Govern de les Illes Balears a impulsar aquest tipus d’equipaments aprofitant el decret llei 1/2018 i sense que la inversió per a fer realitat centres educatius, sanitaris o social computi en el càlcul de la regla de despesa.

D’altra banda, el Grup Parlamentari Socialista ha rebutjat una Proposició No de Llei de Vox sobre l’Oficina Anticorrupció perquè “no estam d’acord amb les seves motivacions, ja que proposen una auditoria econòmica, financera i pressupostària dels comptes, mentre que nosaltres apostam per auditar-la com ha d’estar auditat qualsevol organisme de la comunitat autònoma, en compliment de la legalitat”.

Així ho ha defensat la diputada socialista Maria Antònia Truyols, qui ha fet una defensa de l’organisme anticorrupció “al contrari del que fan PP, Ciutadans i Vox, que aquí proposen eliminar aquesta oficina o a les comunitats on governen proposen crear-la”.

En qualsevol cas, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat una iniciativa que serà debatuda pròximament i que està signada també per Més per Mallorca i Unides Podem, amb la qual s’insta a la Sindicatura de Comptes a dur a terme una auditoria de compliment de legalitat anual i a informar-ne del seu resultat, i no de forma parcial com pretenia Vox.

Comments are closed