Aprovada la proposta socialista per impulsar mesures concretes per afavorir la conciliació i la corresponsabilitat

La iniciativa insta el Govern de les Illes a impulsar un Pla Autonòmic de Conciliació consensuat amb els agents socials, sindicats, empreses i organitzacions feministes

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat en plenari la iniciativa presentada pel Grup Parlamentari Socialista perquè es posi en marxa una bateria de mesures concretes per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i la corresponsabilitat.

La portaveu socialista, Sílvia Cano, ha exposat en la defensa d’aquesta Proposició No de Llei, que la dificultat per conciliar “és un dels problemes més grans de les famílies” i, per tant, un “repte” de la nostra societat al qual s’hi ha de fer front des de les institucions.

Precisament, aquesta iniciativa insta el Govern a posar en marxa una sèrie d’accions específiques per donar aquest impuls real a la conciliació i la corresponsabilitat, entre les quals destaca l’impuls d’un Pla Autonòmic de Conciliació consensuat amb els agents socials, sindicats, empreses i organitzacions feministes.

Així mateix, preveu mesures per impulsar l’elaboració i execució de plans d’Igualtat en les empreses. D’una banda, controlant que les empreses obligades per llei a tenir-los els executin i, d’altra, amb plans d’acció perquè les empreses no obligades s’avancin en la seva aplicació amb mesures com el teletreball o la flexibilització horària.

Deduccions fiscals de l’IRPF autonòmic vinculades a la conciliació, l’obertura dels centres públics fora de l’horari lectiu, la universalització de l’etapa educativa 0-3 i la posada en marxa de campanyes de sensibilització són altres de les mesures incloses en aquesta proposta.

Cano, així mateix, ha recordat que 9 de cada 10 excedències per tenir cura d’infants i persones dependents les sol·liciten dones, alhora que ha insistit en el fet que les obligacions “no compartides” poden acabar “expulsant les dones” del mercat laboral i provocant que “tenir cura d’infants i majors només sigui cosa nostra”.

Comments are closed