Aprovada la proposta socialista per reconèixer i donar visibilitat i suport a la dona dins l’entorn rural de Balears

La Comissió d’Economia ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista per instar el Govern a desenvolupar accions per donar visibilitat al paper de la dona al sector primari i a donar suport al primer Pla d’Igualtat del sector primari

La Comissió d’Economia del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista, per reconèixer i donar visibilitat i suport a les dones del sector primari de Balears.

L’autora de la iniciativa, Helena Benlloch, ha defensat que ”les dones rurals han estat pràcticament invisibles per a la societat des de sempre, per la qual cosa volem fer un reconeixement per a aquest col·lectiu pels importants rols que han desenvolupat en el sector primari”.

Ara bé, la diputada socialista s’ha mostrat conscient que “les dones titulars d’explotacions agràries a Balears són molt menys que els homes, i a més a més, en la majoria de casos són propietats de reduïdes dimensions”.

De fet, Benlloch també ha alertat que a les illes “hi ha poques dones joves treballant en el sector primari, tenint en compte que en els darrers 3 anys s’han incorporat 112 dones als treballs agrícoles de Balears”, una xifra que per la socialista “és insuficient”, tot i que “s’està detectant un major interès per la incorporació de les dones a l’agricultura ecològica”.

La diputada del Grup Parlamentari Socialista ha fet èmfasi també en la dificultat per combinar vida familiar i professional per a les dones del sector primari, ja que “quan la campanya del producte que elaboren està al màxim rendiment, tenen moltes dificultats per trobar l’equilibri amb la vida familiar”.

Per això, Benlloch ha apostat per fomentar la reincorporació de la dona al camp, partint de la formació com a eina fonamental. “Proposam polítiques encaminades a l’empoderament de les dones que viuen en el món rural i que aquest també sigui atractiu per a la joventut”.

Per tot plegat, la Proposició No de Llei aprovada insta el Govern a desenvolupar diverses accions destinades a donar visibilitat al paper de la dona al sector primari i a donar suport a les mesures del primer Pla d’Igualtat al sector primari, que es presentarà enguany, i a elaborar un estudi sobre l’impacte i la tasca que ha tengut la dona pagesa a les Illes Balears els darrers anys.

Comments are closed