Aprovada per unanimitat la iniciativa socialista per a prevenir i abordar la soledat no desitjada de les persones majors, agreujada per la crisi de la COVID19

Beatriu Gamundí ha fet un agraïment a “la gran tasca i dedicació del personal dels serveis socials, de residències, centres de dia i serveis d’ajuda a domicili, especialment durant l’actual crisi”.

La Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista per prevenir i abordar la soledat no desitjada de les persones majors, fenomen que s’està veient agreujat amb la crisi de la COVID-19.

La diputada impulsora de la iniciativa, Beatriu Gamundí, ha explicat que la soledat no desitjada afecta “persones que tenen la sensació de no tenir algú amb qui comptar”, sent afectades unes 20.400 persones majors de vuitanta anys que viuen soles el 2019, segons l’enquesta continua de llars de l’Institut Nacional d’Estadística.

Amb relació a aquest col·lectiu, Gamundí ha lamentat que “la COVID-19 està generant un doble impacte perquè la pandèmia augmenta el seu aïllament i, en conseqüència, fa créixer les seves pors a sentir-se soles i a morir en soledat i sense ajuda de ningú, a la qual cosa s’afegeix la depressió que les acompanya de manera habitual en la situació de soledat no desitjada”.

A més a més, es dóna el fet que “aquestes persones tenen manco oportunitats de ser ateses pels serveis públics, sigui per desconeixement o perquè no saben informar-se i perquè malauradament són persones freqüentment invisibles pels seus veïns i per la societat en general”.

Per això, la iniciativa socialista proposa enfortir els serveis de teleassistència i assistència domiciliària per a persones dependents, així com potenciar programes d’acompanyament.

La Proposició No de Llei també insta al Govern a incloure la perspectiva de la soledat no desitjada en les accions que es desenvolupin, de forma transversal, i a promoure campanyes de sensibilització i conscienciació sobre aquest fenomen.

La diputada socialista ha aprofitat la seva intervenció per destacar també la part positiva de tot plegat durant la pandèmia de la COVID-19, la qual “està suscitant sentiments de solidaritat d’una part dels veïns, entitats i associacions que ajuden a les persones majors en soledat, oferint la seva companyia, fent tasques de la seva vida diària o aconseguint els seus aliments i medicació”.

Tal com ha recordat Gamundí, el Govern de les Illes Balears no és aliè a aquesta situació i ja ha impulsat diverses mesures “per reforçar l’atenció de les persones dependents, amb més recursos i més professionals, així com també amb campanyes de conscienciació i recomanacions a la població”; ha recordat la socialista.

Finalment, Gamundí ha reconegut i agrair “la gran tasca i dedicació del personal dels serveis socials, de residències, centres de dia i serveis d’ajuda a domicili, especialment durant l’actual crisi”.

La Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista, signada també pels socis del pacte, ha estat aprovada per unanimitat.

Comments are closed