El PSIB-PSOE defensa que les empreses que cometin frau fiscal no puguin rebre ajudes pel COVID-19

La Proposició No de Llei, signada pels partits del Pacte, s’ha aprovat amb l’abstenció del PP i el vot en contra de VOX

El Grup Parlamentari Socialista ha defensat una Proposició No de Llei en la Comissió d’Hisenda del Parlament de les Illes Balears per evitar que les empreses radicades en paradisos fiscals o que cometin frau fiscal no puguin acollir-se a les ajudes per fer front al COVID19.

La diputada socialista Maria Antònia Truyols, encarregada de defensar la iniciativa, ha incidit en la necessitat que les empreses “que utilitzin de forma fraudulenta mecanismes per pagar menys impostos” i que, per tant, acaben concorrent en una situació de “competència deslleial cap a les empreses que sí que paguen els impostos com toca” no puguin accedir a aquestes ajudes.

Així mateix, ha destacat que els socialistes defensen aquesta iniciativa “amb total seguretat”, com també fer possible “un tipus de tributació de societats més realista i d’acord amb el que pagam la majoria de ciutadans, autònoms i petites i mitjanes empreses d’aquest país”.

A més a més, la diputada ha exposat la incongruència que algunes societats que haurien de tributar a tipus propers als 18-20%, acabin tributant al 4-6%, una situació que Truyols ha qualificat de “deplorable des del punt de vista de la cistella tributària i d’un sistema tributari just”.

Específicament, aquesta iniciativa insta el Govern d’Espanya a prendre mesures perquè les empreses que hagin comès frau fiscal, realitzat operacions vinculades amb societats situades en paradisos fiscals o que directament hi estiguin registrades no puguin acollir-se a les ajudes, com també a actualitzar la llista de paradisos fiscals per tal que les mesures siguin justes amb les empreses fiscalment responsables.

En aquest sentit, cal recordar que el Govern d’Espanya ja ha aprovat que les  empreses i entitats amb domicili fiscal a paradisos fiscals no es puguin acollir a la pròrroga fins al 30 de juny dels ERTO per força major.

La PNLL, signada conjuntament pels grups que donen suport al Pacte de Govern, ha estat aprovada amb l’abstenció del PP i el vot en contra de VOX.

Comments are closed