Aprovada la proposta socialista per incorporar la perspectiva de gènere al model d’atenció en salut mental

Gamundí: “La discriminació que pateixen les dones amb problemes de salut mental és doble o, fins i tot, triple, per mor de la malaltia mental o, si n’és el cas, la discapacitat”

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat la proposta socialista per incorporar la perspectiva de gènere al model d’atenció en salut mental a través del futur Pla Estratègic de Salut Mental.

La diputada Beatriu Gamundí, impulsora d’aquesta iniciativa, ha considerat imprescindible aquesta passa atès que “la discriminació que pateixen les dones amb problemes de salut mental és doble o triple”, ja que a les desigualtats pel fet de ser dona s’hi ha d’afegir la discriminació que pateixen a causa de la malaltia mental o, si n’és el cas, per la discapacitat.

“Especialment rellevants són l’estigma i l’autoestigma que pateixen les dones amb problemes de salut mental, essent moltes d’elles víctimes d’una doble discriminació: pel fet de ser dones i pel fet de patir un trastorn mental”, ha denunciat.

Gamundí també ha destacat en la seva intervenció que l’Organització Mundial de la Salut també reconeix que ser dona és un factor de risc per tenir un problema de salut mental, quan assenyala que el gènere afecta de manera fonamental a la salut mental en determinar la posició de les dones de desigualtat estructural.

La diputada també ha posat de relleu la capacitat de reacció dels governs estatal i autonòmic per prendre mesures “immediates” per actuar en el curt termini, però també ha reivindicat “poder fer feina des de la planificació a mitjà i llarg termini, com ja sabem que s’està fent”.

En aquest sentit, ha lloat la capacitat de tots els grups polítics de posar-se d’acord per assolir un gran compromís polític per aconseguir un pacte pel benestar emocional i la salut mental, el qual es va aprovar ahir per unanimitat al ple del Parlament.

Específicament, la Proposició No de Llei insta el Govern de les Illes Balears a, a més d’incorporar la perspectiva de gènere en el pla estratègic,  impulsar la creació de grups de dones i xarxes de suport mutu i fomentar la investigació relacionada amb aquest camp.

També demana a l’executiu autonòmic que ofereixi als docents formació i recursos per a la gestió emocional, que faciliti que les dones amb problemes de salut mental puguin esdevenir agents de salut actius en el procés propi de recuperació i que fomenti una major participació de les dones en el teixit associatiu per facilitar la defensa dels seus drets.

Comments are closed