El Parlament aprova una iniciativa per al desenvolupament de les polítiques necessàries per a protegir i impulsar l’activitat física i l’esport inclusiu a les Illes Balears

A més, la Comissió d’educació, recerca i cultura del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una PNL per millorar la situació professional del sector d’artistes visuals de les Illes Balears

La Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears ha aprovat, aquest dijous, una Proposició No de Llei impulsada pel Grup Parlamentari Socialista per al desenvolupament de les polítiques necessàries per a protegir i impulsa l’activitat física i l’esport inclusiu a les Illes Balears.

La diputada del Grup Parlamentari Socialista Beatriu Gamundí, impulsora de la iniciativa que també han signat els grups que donen suport al govern i  Més per Menorca, ha explicat que “creiem convenient expressar com a Parlament en aquesta comissió d’Afers socials, drets humans i esports, expressar la nostra enhorabona i l’enorme orgull vers tots i totes les nostres esportistes de les nostres illes que varen de participar en els paralímpics de Tòquio 2021 i animar-los a no defallir i continuar treballant de valent per fer de l’esport un exemple de cohesió, esport i pau”.

A més a més, Gamundí ha expressat que “demanem al conjunt de les administracions a dur a terme aquestes polítiques inclusives dins l’àmbit de l’activitat física i esportiva, atenent particularment les necessitats específiques de les dones i nines amb discapacitat, eliminant els obstacles que s’oposin a la plena inclusió”.

La PNL insta al Govern de les Illes Balears a promoure i coordinar amb els Consells insulars i la FELIB les polítiques necessàries per garantir la plena autonomia i inclusió social de les persones amb discapacitat en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, atenen particularment les necessitats específiques de les dones i nines amb discapacitat, eliminant els obstacles que s’oposin a la plena inclusió.

Aquesta iniciativa, que compta amb el suport del Col·legi Oficial de Llicenciats i Llicenciades en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de les Illes Balears i l’associació Empenyem Mallorca, també insta a l’executiu autonòmic a aprovar el

Projecte de Llei de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears contemplant la incorporació en tots els programes públics de desenvolupament de l’activitat física i l’esport l’efectiva consideració del principi d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat en el disseny i la seva execució.

Finalment, la proposició no de llei insta al Govern de les Illes Balears a impulsar campanyes institucionals per fomentar l’activitat física i l’esport inclusiu, així com promocionar els esportistes paralímpics de les Illes Balears.

Suport als artistes visuals

La Comissió d’educació, recerca i cultura del Parlament de les Illes Balears ha aprovat, aquest dijous, una Proposició No de Llei impulsada pel Grup Parlamentari Socialista per donar impuls al Codi de Bones Pràctiques Professionals en les Arts Visuals.

Aquesta iniciativa ha estat impulsada per la diputada del Grup Parlamentari Socialista Helena Benlloch i també l’han signat els grups que donen suport al govern. Benlloch ha explicat que “es presenta aquesta iniciativa amb l’objectiu de millorar la situació professional del sector d’artistes visuals de les nostres illes. Aquest sector és molt important per què amb la seva activitat es manifesten somnis d’identitat cultural i es una font de promoció artística en els seus diferents àmbits, tant si ens referim a grups musicals com a professionals de la dansa, teatre, humoristes, mags, animadors, artistes de circ, etcètera”.

La diputada socialista ha afegit que “el codi de bones pràctiques pretén ser una ajuda en el procés d’acompanyament, on els Consells Insulars poden tenir, en vistes a l’entrada en vigor de l’estatut de l’artista, que està en procés i establirà normes a nivell nacional per al sector d’artistes en la regulació de diferents aspectes, sobre pensions, mobilitat, fiscalitat, educació, etcètera”.

La PNL insta el Govern dels Illes Balears a impulsar el Codi de Bones Pràctiques Professionals en els Arts Visuals, mitjançant protocols de col·laboració entre els

consells insulars i l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) i ha estat aprovada per la unanimitat dels partits polítics.

Comments are closed