Aprovada per unanimitat una iniciativa socialista per aconseguir la igualtat real a l’àmbit científic, amb motiu del Dia de la Dona i la Nina a la Ciència

La Proposició No de Llei insta al Govern de les Illes Balears a continuar impulsant polítiques per involucrar a la comunitat científica en la diagnosi de situació de la Ciència i investigació amb perspectiva de gènere

La Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició No de Llei impulsada pel Grup Parlamentari Socialista, que han signat els grups que donen suport al govern, per aconseguir la igualtat real a l’àmbit científic de les Illes Balears, amb motiu del Dia de la Dona i la nina a la ciència, que es commemora cada 11 de febrer.

D’aquesta manera, la diputada socialista Pilar Cabonero, impulsora de la iniciativa ha explicat que “les dones i les nines constitueixen la meitat de la població mundial i, per tant, la meitat del seu potencial, per això és fonamental aconseguir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació les posicions de lideratge i presa de decisions a tots els àmbits”.

Carbonero ha expressat que “divendres que ve serà el Dia Internacional de les Dones i les Nines a la Ciència i la tecnologia per a reconèixer i recordar que les dones encara tenen dificultats en el món científic i tecnològic, per això hem d’aconseguir fomentar actes i polítiques que reconeguin a les dones com el motor de la societat sobretot a les ciències, les matemàtiques i la tecnologia”.

La diputada socialista ha posat en valor que “Balears és la comunitat amb major percentatge de dones matriculades a la universitat i de titulades, les dones suposen un 42,5% del personal docent i investigador de la nostra universitat i només un 22,3% són catedràtiques”, i hi ha afegit que “a mesura que s’avança cap a llocs més alts en els escalafons acadèmics i professionals, la proporció de dones va sent cada vegada menor, per això, és necessari impulsar actuacions encaminades a reflexionar i corregir les causes d’aquests fets”.

Concretament, la iniciativa demana, entre d’altres, que s’impulsi la perspectiva de gènere a les polítiques científiques, com per exemple una composició equilibrada dels equips, que es posi en marxa un distintiu d’igualtat per als centres d’investigació i innovació o que s’implementin mecanismes de rendició de comptes en polítiques d‘igualtat per garantir que la crisi no accentuï encara més les desigualtats de gènere ja existents en el camp de les STEM.

A més a més, s’ha acordat demanar a la cambra autonòmica que se sumi a la celebració del Dia de la Dona i la Nina a la Ciència i que organitzi activitats de divulgació donant suport a la Plataforma 11F.

Recursos addicionals

Comments are closed