Aprovada per unanimitat la proposta socialista per estendre a les administracions locals la figura del tècnic en prevenció de riscos laborals

El diputat Enric Casanova, impulsor de la iniciativa, defensa aquesta figura per “augmentar la salut laboral dins aquestes administracions i resoldre de manera ràpida situacions provocades per la pandèmia”

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament ha aprovat per unanimitat una iniciativa socialista per estendre a les administracions locals la figura del tècnic en prevenció de riscos laborals.

L’objectiu d’aquesta proposta és “avançar en l’atenció dels treballadors, augmentar la salut laboral dins aquestes administracions i resoldre de manera ràpida situacions provocades de la pandèmia”.

L’impulsor de la Proposició No de Llei, el diputat socialista Enric Casanova, ha explicat que la prevenció dels riscos laborals és una qüestió que no ha de ser exclusiva del Govern de les Illes Balears, sinó que requereix la implicació i col·laboració de totes les administracions.

En aquest sentit, Casanova ha exposat que en les administracions municipals és més mal de fer disposar d’un tècnic establert. Això podria arribar a provocar situacions no desitjades, com la gestió d’un brot a un ajuntament de les illes que afectà 25 persones i que obligà a prendre mesures contundents.

És per això que aquesta proposta insta l’executiu autonòmic a coordinar amb els ajuntaments i els consells insulars la creació de protocols de contingència i actuació ràpida enfront de brots generats per la pandèmia.

“Si els ciutadans veuen que tenen unes administracions amb tècnics de prevenció de riscos laborals que estiguin presents, les empreses també entendran necessari establir aquesta figura”, ha conclòs el diputat.

Comments are closed