“Pacte per uns serveis socials de qualitat”, per Beatriu Gamundí

Al llarg d’aquests mesos, en el Parlament de les Illes Balears, els i les socialistes hem traslladat als diferents representants del Govern i a la Presidenta la nostra visió sobre com consideram que s’hauria d’abordar aquesta difícil situació derivada de la crisi sanitària de la Covid-19. Com no pot ser d’una altra manera, sols des del diàleg i el consens amb totes les parts implicades podrem afrontar de manera forta i determinant el futur que esdevindrà de tot plegat.

Si bé, alguns partits ja han decidit que és millor no donar suport i quedar a l’aguait. Una postura amb manca d’altura de mires en els temps que corren. No obstant això, aquest fet no ha de suposar un entrebanc per poder continuar amb el full de ruta pactat i que, sens dubte, té la seva incidència màxima en donar cobertura a totes les persones, especialment les més vulnerables.

Aquest és la nostra manera d’afrontar la crisi. No fa gaire, en plena pandèmia, adquiríem un nou dret social: l’Ingrés Mínim Vital. Aquí, a les Illes Balears, vàrem adequar, mitjançant decret, tot un conjunt d’ajudes econòmiques destinades a les persones que més poden patir les conseqüències econòmiques i socials derivades de la pandèmia.

I és que aquesta pandèmia ens ha fet ser molt conscients de la importància de les polítiques públiques i del reforç dels serveis socials comunitaris.

Per això, en els pròxims cinc anys, conjuntament amb els Consells Insulars i els Ajuntaments, es durà a terme una inversió de 5 milions d’euros per posar en marxa serveis d’atenció domiciliaria, cabdals durant aquesta pandèmia, així com 1.420.000 euros per desenvolupar la detecció de situacions de risc en la infància.

Així mateix, un dels sectors més vulnerables han estat les persones majors en situació de dependència, tot i que, a les Illes Balears, les dades de les residències mostren la solidesa del sistema públic.

Ara, en temps de rebrots, cal no abaixar la guàrdia i hem de continuar fent una labor de detecció precoç, per tal d’afrontar-ho amb un major èxit. Si bé en la gestió de les residències privades cal donar un impuls per tal d’abordar la seva fragilitat. Per això, es preveu una nova normativa per garantir l’augment de ràtios de professionals de residències. S’ha de dotar de més professionals d’atenció directa, especialment el sociosanitari i d’infermeria. Professionals cabdals, i als quals hem d’estar immensament agraïts per la seva tasca.

I tot això ha d’anar acompanyat d’un Pla d’inversions en equipaments, per al qual es preveu una inversió de 72,5 milions d’euros per habilitar 791 noves places en dotze residències i 250 places de centre de dia en nous equipaments. Així com, la participació del Tercer Sector Social, en la construcció de 2.200 places noves per persones amb discapacitat o problemes de salut mental, que suposaran 39,3 milions d’euros durant els pròxims deu anys.

Totes aquestes mesures de futur s’han d’entendre dins un conjunt més ampli que conformen l’estratègia de les Balears per donar resposta a aquest desafiament. Un desafiament que afrontam tot el conjunt de la societat balear, agents socials, col·lectius representatius i alguns partits polítics, amb la finalitat d’ampliar la xarxa de protecció social a la nostra comunitat.

En definitiva, aquesta és la resposta pactada, i pensam que és la millor. Tot i que per valorar-la caldrà perspectiva, i aquesta sols la dona el temps, que com sempre posarà tothom al seu lloc.

 

Beatriu Gamundí
Diputada del PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears

Comments are closed