El PSIB-PSOE presenta una iniciativa per combatre la doble discriminació que pateixen les persones LGTBI amb diversitat funcional

La iniciativa instarà el Govern d’Espanya a fer especial menció d’aquest col·lectiu en la futura Llei Orgànica d’Igualtat per garantir que les persones amb diversitat funcional puguin viure en plena llibertat la seva orientació sexual

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una iniciativa en el Parlament de les Illes Balears per garantir que les persones LGTBI amb capacitats diverses deixin de patir doble discriminació i puguin gaudir de la seva orientació sexual “sense cap tipus de trava i en completa llibertat”.

“Sempre hem posat la recuperació dels drets del col·lectiu LGTBI al capdavant de la nostra agenda política”, ha expressat el diputat Joan Ferrer, impulsor d’aquesta iniciativa, qui ha afegit que, no obstant això, “encara queda molta feina per fer”.

És per aquest motiu que els socialistes han registrat aquesta iniciativa en la cambra balear, que posa en el centre els drets de les persones LGTBI amb capacitats diverses i amb l’objectiu que “no segueixin patint doble discriminació i posar damunt la taula que tenen dret a viure en plena llibertat la seva orientació sexual”.

Específicament, la Proposició No de Llei insta el Govern d’Espanya a incloure en la futura Llei Orgànica d’Igualtat una especial menció a les persones amb capacitats diverses, per tal que es reforci la protecció de les persones LGTBI amb diversitat funcional i que ajudi a evitar les situacions d’exclusió específica que pateixen.

També es demana al Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments que prestin especial atenció a les persones LGTBI amb diversitat funcional per evitar aquesta doble discriminació i garantir el complet desenvolupament de la seva identitat d’acord amb la seva orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o característiques sexuals.

En darrer terme, també s’insta el Govern a desenvolupar, en col·laboració amb el Tercer Sector i les entitats LGTBI iniciatives que impulsin la visibilització d’aquest col·lectiu.

Ferrer ha recordat que el 2019 entitats com l’ONCE, el CERMI i la Federació d’Entitats LTGBI d’Espanya ja varen signar convenir per impulsar iniciatives en aquest sentit, com les que ara els socialistes demanen al Parlament de les Illes Balears.

Comments are closed