L’Economia Social a les Balears per Pilar Sansó i Jordi Marí

Un dels majors reptes als quals s’enfronta l’Economia Social és el de passar de ser un actor a l’hora d’afrontar els reptes globals a ser un veritable motor clau i transversal enfront dels grans desafiaments socials, mediambientals i econòmics actuals. 

Vistes les xifres d’ocupació i creixement de finals de l’any 2022 i principis de 2023, ningú dubta el dia d’avui que el model econòmic de les Illes Balears és un model econòmic fort.

A les Illes Balears de les properes generacions afrontam el repte de compaginar l’èxit, el creixement i el poder locomotor del principal sector econòmic amb el desenvolupament  econòmic de nous sectors productius, amb el blindatge de nous drets socials i amb el major dels respectes cap al nostre entorn ambiental fràgil i limitat.

A la vegada, en una de les comunitats autònomes de major dinamisme empresarial, l’autoocupació i l’emprenedoria s’han convertit en una important eina no només empresarial sinó laboral, social i econòmica. Tenim per davant el repte de compensar les vulnerabilitats de l’emprenedoria i aprofitar el seu potencial per a fer de les nostres illes el terreny de cultiu ideal perquè arrelin a llarg termini tots els projectes professionals, personals i familiars dels nostres jovens qualificats.

La societat balear del futur ens agrairà que el dia d’avui, entre tots, trobem els camins adients per afrontar tots aquests reptes i fer de les nostres illes una bona terra per a les persones.

Pilar Sansó i Jordi Marí

Membres de l’equip redactor del Document Marc de la Conferència Política 2023

Comments are closed