Un model econòmic orientat cap a una economia democràtica, justa i sostenible, per Malena Riudavets

Un dels majors reptes als quals s’enfronta l’Economia Social és el de passar de ser un actor a l’hora d’afrontar els reptes globals a ser un veritable motor clau i transversal enfront dels grans desafiaments socials, mediambientals i econòmics actuals. 

L’economia social (ES) representa ja una realitat que, si bé encara disposa d’un gran potencial per explotar, aporta un enfocament integrador de l’activitat econòmica, considerant les persones, el medi ambient i el desenvolupament sostenible com a referents prioritaris, per sobre dels interessos merament econòmics.

És un model econòmic orientat cap a una economia democràtica, justa i sostenible, on les persones, les empreses i les entitats es plantegen com a objectiu instaurar en el seu dia a dia el treball cooperatiu, la comercialització justa, el consum responsable, les finances ètiques, la gestió democràtica i la solidaritat, entre altres aspectes.

Un dels majors reptes als quals s’enfronta l’Economia Social és el de passar de ser un actor a l’hora d’afrontar els reptes globals a ser un veritable motor clau i transversal enfront dels grans desafiaments socials, mediambientals i econòmics actuals.

I  per açò, és necessari facilitar la participació de la Economia Social en el diàleg social generant les condicions perquè les empreses d’Economia Social puguin aportar tot el seu potencial a través de la construcció de polítiques públiques en col·laboració amb la resta d’agents socials.

Aquesta és una de les propostes, entre d’altres,  que incorpora l’ES a aquest procés participatiu. Animem des del nostre sector a participar en aquests debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania, que demostren el compromís d’escoltar-nos, d’incorporar les nostres propostes quan escaigui i ‘explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Malena Riudavets

Membre de l’equip redactor del Document Marc de la Conferència Política 2023

Comments are closed