El futur dels espais naturals i biodiversitat és el nostre futur, per Pilar Carbonero

La nostra proposta és transitar cap un sistema social i productiu per a les Illes Balears compatible amb la salut i el benestar humà, alhora que compatible amb la salut dels ecosistemes que ens permeten la vida. 

Des del PSIB-PSOE seguim impulsant polítiques de protecció del medi des d’una perspectiva transversal. La pandèmia de la COVID-19 ens ha donat una lliçó i ens ha posat en evidència l’existència d’una relació estreta entre la salut dels ecosistemes i la salut i benestar de les persones. Per aquest motiu hem de posar encara més esforços en la transició ecològica.  Els canvis socials i econòmics que comporta la transició ecològica són transformacions estructurals profundes que s’han de fer assegurant l’adequat acompanyament per no deixar ningú endarrere.

El Govern del pacte, liderat pel PSIB-PSOE, ha fet passes molt importants en matèria de transició ecològica, però no és suficient. Hem de seguir el camí marcat i incrementar els esforços per assolir els objectius que ens hem proposat. La propera dècada serà clau i no podem fer ni una passa endarrere. Per aquest motiu formalitzam el nostre compromís amb la ciutadania en matèria d’Ecologia, Espais Naturals i Biodiversitat.

La nostra proposta és transitar cap un sistema social i productiu per a les Illes Balears compatible amb la salut i el benestar humà, alhora que compatible amb la salut dels ecosistemes que ens permeten la vida.

Hem d’incrementar els esforços en els dos vectors principals d’actuació que són: 1. la descarbonització i transició energètica justa, i 2. la protecció de la diversitat biològica i cuidar la salut dels ecosistemes.

Els objectius són clars; la protecció, planificació i gestió dels Espais Naturals (terrestres, marins i zones humides) fomentant la diversificació econòmica a través de les activitats relacionades amb l’economia verda i blava. L’estudi, la investigació i la gestió del trinomi Salut – Societat- Natura és imprescindible per assolir la transició ecològica justa, el que ens permetrà assegurar el benestar de la societat i la salut dels ecosistemes.

Pilar Carbonero

Membre de l’equip redactor del Document Marc de la Conferència Política 2023

Comments are closed